‹ Se alla nyheter
Vinnarna av CERTEGO Awards 2024 tillsammans med VD Jonas Granath.

Firande av vardagshjältar och utmärkande prestationer

5 juli 2024

För andra året i rad hyllar CERTEGO sina vardagshjältar genom CERTEGO Awards, en ceremoni som i år hölls under Management-dagarna i Kytäjä, Finland. Evenemanget samlade ledningsgrupper och medarbetare från Sverige, Norge, Finland och Danmark.

CERTEGO Awards är en årlig prisceremoni som hyllar medarbetare inom CERTEGO-koncernen för deras enastående prestationer och insatser. Utmärkelserna delas ut i olika kategorier som speglar företagets värderingar, såsom ansvarstagande, ständig förbättring och samarbete samt för att lyfta särskilt goda resultat. Syftet med CERTEGO Awards är att erkänna och belöna de vardagshjältar som bidrar till företagets framgång och att stärka företagskulturen genom att uppmuntra engagemang och hög kvalitet bland medarbetarna genom att lyfta fram goda exempel.

Alla medarbetare inom CERTEGO kan nominera kandidater till priserna som handlar om värderingar och extraordinära prestationer. På så sätt har alla möjlighet att lyfta fram personer som de tycker inspirerar i vardagen och som gör skillnad i organisationen. Priserna gällande resultat delas ut baserat på finansiella resultat samt data från vårt verktyg för medarbetarenkäter, Winningtemp.

Vår koncernchef Jonas Granath berättar att det i år har kommit in otroligt många nomineringar och rörande motiveringar:

Jag skulle gärna vilja kunna dela ut CERTEGO Awards till många fler då det är så många som förtjänar det. I år har vi utökat antalet priser, från fyra till åtta för att kunna lyfta fram ännu fler. Det lämnar såklart fortfarande många välförtjänta medarbetare utan pris, men de ska veta att deras ansträngningar trots det uppskattas och värderas högt. Det är tillsammans vi gör CERTEGO så bra!

Priser baserade på våra värderingar

De tre första priserna är baserade på våra kärnvärden:

  • Jag tar ansvar: Detta pris gick till Pär Bohjort, chef för affärsutveckling i Sverige. Pär är känd för sin starka arbetsmoral, höga etiska standarder, och enastående kommunikationsförmåga. Pär har mycket lång erfarenhet från vår bransch och är skicklig inom flera områden. Han arbetar hårt, strävar efter de bästa lösningarna för våra kunder och hjälper alltid sina kollegor. Pär är en uppskattad kollega på alla nivåer och bidrar enormt till vår utveckling.

  • Vi vill alltid bli bättre: Lasse Bormeth från Danmark tilldelades detta pris för sitt hårda arbete och positiva attityd. Han är skicklig när det kommer till att förstå våra partners produkter och en bra ambassadör för att lära ut våra arbetsmetoder och produkter till nya medarbetare.

  • Tillsammans gör vi det enkelt: Tryggve Fossdal fick detta pris för sitt exemplariska engagemang. Under en period då administrationen i Kristiansand var sjukskriven tog han stort ansvar för att verksamheten skulle fortsätta fungera smidigt och anordnade dessutom under samma period ett framgångsrikt kundevent tillsammans med våra leverantörer.

 

Outstanding Performance: En hyllning till extraordinära insatser

I år introducerades kategorin Outstanding Performance med tre pristagare:

  • Hilde Johnsen från Norge, som imponerar med sin förmåga att sätta sig in i nya system och sitt orädda och proaktiva arbete med kunduppföljningar och serviceavtal. Hon tog stort ansvar under övergången till Dynamics och stödjer kontinuerligt flera avdelningar.

  • Tomi Matson från Finland, som genom sitt proaktiva försäljningsarbete har lockat många nya kunder till CERTEGO och fungerar som en förebild för sina kollegor. Hans sätt att arbeta och kommunicera med kunder sätter ett gott exempel för oss andra.

  • Johanna Wesström från Sverige, en stöttande hörnsten på Uppsala-filialen, känd för sin glada och lösningsorienterade attityd. Hon har varit en stabil och positiv kraft under lång tid och är ovärderlig för filialens framgångar.

Filialutmärkelser för utomordentliga resultat

Två filialer hyllades baserat på resultat:

  • Outstanding Performing Branch gick till Södertälje-filialen i Sverige. Filialen har uppnått fantastiska resultat med betydande tillväxt och hög medarbetarnöjdhet.

  • Best Branch Improvement tilldelades Kristiansand i Norge, där man har gjort en imponerande omställningsresa som resulterat i positivt EBITDA och ökad medarbetarnöjdhet och ledarskapsindex.

Stort grattis till alla vinnare av CERTEGO Awards 2024! Ert engagemang och era prestationer inspirerar oss alla och driver CERTEGO framåt. Vi ser fram emot att fortsätta denna tradition och hylla fler vardagshjältar och enastående insatser i framtiden.

 

Läs mer:

Jobba på CERTEGO

 

‹ Se alla nyheter