‹ Se alla nyheter Info om att certego ställer ut på fastighetsmässan. Vi finns i monter G:08.

Träffa oss på FastighetsMässan i Stockholm!

2 mars 2023

Den 15 - 16 mars i år går FastighetsMässan av stapeln på Kistamässan i Stockholm. Mässan har funnits i 10 år och samlar årligen fastighetsbranschens beslutsfattare och påverkare. Som helhetsleverantör av säkerhetslösningar kommer CERTEGO att finnas på plats för att prata om besökarnas behov runt säkerhet och trygghet.

Temat för FastighetsMässan i år är fastighetsförädling. Fastighetsförädling handlar om att utveckla fastigheter för bättre utnyttjande och att förhöja värdet på dem på olika sätt. Förädlingen kan också ligga i att man gör satsningar på hållbarhet och andra insatser för att öka områdets attraktionskraft. 

Fastighetsförädling och säkerhetsarbete

Ut- och ombyggnationer är givetvis ett bra tillfälle att även se över och skapa en framtidssäker plan för fastighetens befintliga säkerhetssystem. Inte sällan har fastigheten lås där kopieringsskyddet gått ut eller där passersystemen använder en äldre form av kryptering. Även förutsättningarna för hur området behöver bevakas med kamera och larm behöver kanske ses över ur ett helhetsperspektiv när fler hyresgäster kommer till och flödet av människor förändras. Med smart planering och helhetssyn kan man göra vinster som gynnar ekonomi, miljö och tryggheten för de som nyttjar och arbetar med fastigheten.

Smarta helhetslösningar för säkerhet och trygghet

Begreppen säkerhet (de faktiska möjligheterna att förebygga och upptäcka brott) och trygghet (upplevelsen av att det är säkert) går hand i hand men kommer inte automatiskt av varandra. Genom framtidssäkra val, god planering och effektiv hantering av till exempel lås-, passer- kamera- och larmsystem kan man öka såväl säkerhet som trygghetskänsla i ett område.

Med smarta administrationstjänster, digitala lösningar och serviceavtal blir arbetet mer effektivt för förvaltarna och vardagen smidigare för hyresgästerna. Kort sagt är välplanerade och välskötta säkerhetslösningar ett bra sätt att kan öka områdets attraktionskraft och göra upplevelsen trevligare för alla som vistas där. 

Kostnadsfritt besök för alla i fastighetsbranschen

Ett besök är kostnadsfritt för alla som jobbar inom fastighetsbranschen - det enda som krävs är att man registrerar sig i förväg. Det kan du göra genom att klicka här.

Vi ser fram emot att under mässan träffa såväl befintliga som nya kunder och prata om möjligheterna runt kompletta säkerhetslösningar. Vi kommer även att ha en rolig tävling i montern med möjligheten att vinna fina priser. Hoppas att vi ses där!

 

‹ Se alla nyheter