‹ Se alla nyheter Malin Lampa and Thomas Harry standing in front of a red building.
Thomas Harry är IT-chef på Bostads AB Mimer och tekniskt ansvarig för drift. Malin Lampa är processledare för låssystem på Bostads AB Mimer.

Ett säkert samarbete med bostadsbolaget Mimer

4 maj 2018

Mimers samarbete med CERTEGO skapar grund för god säkerhet, för både de boende och för bostadsföretaget fastigheter.

Mimer är det största bostadsföretaget i Västerås och äger och förvaltar cirka 11 300 bostäder. Mimer och CERTEGO har sedan flera år ett nära samarbete där CERTEGO levererar säkerhetslösningar med projektledning och installation samt service och underhåll av bland annat mekanisk låsning, passersystem och bokningssystem.

Ett nära samarbete

– Vi har samarbetat länge med CERTEGO, som är en av våra leverantörer när det gäller säkerhetssystem i fastigheterna. Förutom den mekaniska låsningen har vi som målsättning att fastigheterna ska vara utrustade med någon typ av passersystem. Med ett passersystem kan vi minimera antalet nycklar och de taggar som används för att öppna är enkla att spärra ut om de skulle tappas bort, säger Malin Lampa (bilden), processledare för låssystem på Bostads AB Mimer.

Överordnat säkerhetssystem förenklar skötseln

Thomas Harry (bilden) är IT-chef på Bostads AB Mimer och tekniskt ansvarig för drift:

– Jag är sakkunnig när det gäller skalskydd i våra fastigheter, passersystem och bokningssystem för tvättstugor. Vi har sett till att standardisera en hel del saker inom det här området för att det ska bli flexibelt och lättjobbat. Då vi använder oss av flera olika passersystem har vi sett till att ha ett överordnat system från vilket vi enkelt kan administrera alla olika fabrikat.

– Det gör att vi är fria att välja system med utgångspunkt från vad som är mest prisvärt och passar bäst för respektive fastighet. CERTEGO är en kompetent helhetsleverantör och de finns på orten, vilket är viktigt, säger han.

Utvecklar och förbättrar säkerheten hela tiden


CERTEGO levererar både installation och service av säkerhetslösningar till Mimer.

− Vi anlitar CERTEGO för projektledning, installation av mekanisk låsning, passersystem, bokningssystem, digitala trapphustavlor och så vidare. Vi har dessutom serviceavtal med CERTEGO. En annan av deras tjänster som underlättar arbetet för oss är CERTEGO Lånenyckel, där de förvarar och lånar ut nycklar, till entreprenörer som ska jobba i fastigheterna, säger Malin Lampa, som fortsätter:

− CERTEGO vet hur vi vill ha det, håller oss uppdaterade och kommer med förslag på nya lösningar för att utveckla säkerheten. Vi tittar nu på att digitalisera postboxarna och följer också utvecklingen vad gäller passersystem vid lägenhetsdörrarna. Digitaliseringen ökar och vi vill ligga i framkant.

Helhetslösningar inom säkerhet

CERTEGO är en komplett säkerhetsleverantör och erbjuder bred kunskap och helhetslösningar vilket ger ökad säkerhet och trygghet för egendom och människor.

− Vi är fabrikatsoberoende och tar alltid fram den optimala lösningen för varje kund. Vi projekterar, installerar, testar och driftsätter. Sedan kan vi även ta hand om drift, planerat underhåll och service, säger Fredrik Nordström, affärsutvecklare på CERTEGO.

− Vi har ett mycket gott samarbete med Mimer när det gäller våra helhetslösningar inom säkerhet.

‹ Se alla nyheter