‹ Se alla nyheter A surveillance camera

CERTEGO är nu säkerhetspartner till SOS Alarm

13 mars 2019

Att samverka med andra som arbetar med säkerhetsfrågor är ett led i arbetet för ett tryggare Sverige för alla. För CERTEGO innebär det att vi kan koppla upp utvalda kamerasystem till SOS Alarms larmcentral.

– Efterfrågan på den här typen av Visuella tjänster växer. Det känns väldigt bra att vi kan erbjuda det mervärde som tjänsten ger, säger Tomas Lundin, Projektledare på CERTEGO.

SOS Alarm arbetar med certifierade partners med specifik kamerakompetens. Tekniken är väl beprövad och samma system används för nödnumret 112 som övriga typer av larm. Med Visuella tjänster kan risken för dyra utryckningar minimeras.

Samarbetet innebär att CERTEGO kopplar upp utvalda kamerasystem för Visuella tjänster till SOS Alarms larmcentral.

Genom samarbetet erbjuds följande tjänster:

  • Visuell bevakning: Bedömning och åtgärd via videoanalysinitierat larm från kamera.
  • Visuell larmverifiering: SOS-operatören erhåller ytterligare information från kameran vid exempelvis larm från inbrottslarmsanläggning.
  • Visuell rondering: SOS-operatören utför visuell rondering via kamera enligt förutbestämt schema.
  • Visuell inpassering: SOS-operatören verifierar behörighet och sköter inpassering. Passar behov av inpassering utanför kontorstid.

Vill du ha hjälp med dessa visuella tjänster?

Det finns möjlighet att kombinera de visuella tjänsterna så att de täcker olika behov. Kontakta oss på CERTEGO, så tar vi fram en lösning för dina behov.

‹ Se alla nyheter