‹ Se alla nyheter

CERTEGO publicerar hållbarhetsrapport för 2022

15 maj 2023

CERTEGO Group har idag publicerat sin hållbarhetsrapport för 2022. Årets rapport belyser vår väsentlighetsanalys och våra fokusområden, inklusive mål för 2023 och 2025. Rapporten visar också de hållbarhetsmål som är mest relevanta för CERTEGO:s verksamhet och de mål som vi kan bidra mest till.

Läs rapporten här

Väsentlighetsanalys 2022

Under 2022 genomförde CERTEGO en väsentlighetsanalys i linje med GRI Foundation 2021. Dubbelmaterialitetskonceptet inkluderar både vår påverkan på planeten, människorna och samhället, och hur vi som företag påverkas ekonomiskt av världen omkring oss.

Rapporten tar upp de sju områden som definierades som väsentliga och kritiska för vårt hållbarhetsarbete. Dessa är mångfald och inkludering, transport, säkerhet, hälsa och välbefinnande, IT- och informationssäkerhet, kompetensutveckling, hållbar värdekedja samt förpackning och avfall.

Genom vårt arbete med väsentlighetsanalysen 2022 har vi tagit vårt första steg mot ett integrerat och systematiskt förhållningssätt för att kunna dokumentera, rapportera och förbättra vårt hållbarhetsarbete. Analysen hjälpte oss att prioritera fokusområden och ligger till grund för vår strategi och ramverk inom hållbarhet.  

                 Joakim Halfwordson, Sustainability manager och CCO CERTEGO Group

Ansvar – en del av våra kärnvärden

Som nordisk expert på oberoende lösningar för tillträde och övervakning visar våra 1 200 medarbetare ett starkt engagemang för att stödja våra kunder på ett ansvarsfullt sätt under hela fastighetens livscykel.

För oss handlar hållbarhet om att vara ansvarsfull och ta ansvar. Ansvar för att skapa en bra arbetsplats, göra klimatvänliga val och bygga en solid och långsiktigt lönsam organisation. Vår ambition är hög; vi ska vara det mest ansvarsfulla företaget i vår bransch under 2026!

Jonas Granath, CEO CERTEGO Group

Bekämpa klimatförändringar – mäta utsläpp från scope 3

Under 2023 kommer CERTEGO att nå en viktig milstolpe när vi nu, utöver scope 1 och 2 (kontrollerade och ägda utsläpp) också börjar mäta scope 3 – (de indirekta utsläppen kopplade till inköp av varor och tjänster från leverantörer).

Genom att mäta alla tre scopen kan vi få insikt i vilka utsläpp vi har genom hela värdekedjan. Det ger i sin tur möjlighet att fokusera ansträngningarna på att minska utsläppen där de är som störst. Klimathotet är betydande och det är absolut nödvändigt att vi alla vidtar åtgärder för att minska våra utsläpp.

Vi strävar efter att intensifiera vårt hållbarhetsarbete ännu mer för att bidra till en hög branschstandard.

Läs rapporten här

‹ Se alla nyheter