‹ Se alla nyheter

CERTEGO uppmärksammar Orange Day

24 november 2023

25 november är det Orange Day - dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. 25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling år 1999. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet. Som tidigare år engagerar sig CERTEGO i kampanjen. 

På CERTEGO identifierar vi oss med färgen orange och vi håller med om att färgen är ljus och optimistisk. Vi står bakom allt arbete som leder mot en jämställd värld, där män och kvinnor får lika villkor och där våld fördöms och motarbetas.

En av tre kvinnor utsätts för våld

Varje tredje kvinna i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld, ett brott mot mänskliga rättigheter som sträcker sig över lands-, klass- och åldersgränser. Krig, klimatförändringar och Covid-19 har intensifierat detta våld och det är särskilt kvinnor i kris och på flykt som drabbas. Ekonomisk otrygghet ökar utsattheten och våldet mot kvinnor påverkar samhällen både ekonomiskt och socialt och försvårar hållbar utveckling. Investeringar mot våldet är avgörande för en rättvisare värld.

Trots utmaningarna finns hopp. Fler tar ställning och det syns i budgetar, lagstiftning och i förebyggande arbete. UN Women har bidragit till att stärka policys i 57 länder och intensifierade sitt arbete under 2022 – stödet nådde nära tre miljoner kvinnor. Fokus i UN Womens arbete är stöd till överlevande, förebyggande arbete och förändring av destruktiva normer genom samarbeten med kvinnorätts- och civilsamhällesorganisationer, kommuner, regeringar och privata aktörer. UN Women's fond, UNTF, stöder direkt gräsrotsorganisationer som arbetar mot våldet. 

En chans att göra skillnad

CERTEGO stödjer UN Womens arbete mot våld mot kvinnor och flickor och i år har vi en öppen insamling till förmån för arbetet dit alla kan skänka pengar. Vi informerar också om dagen i våra interna kanaler och ger information om hur man kan göra om man har misstankar om våld och utsatthet i sin närhet. Vi lyfter också vikten av att ta sitt ansvar som medmänniska för att motverka skadliga normer och beteenden som motverkar jämställdhet, såväl privat som i sitt arbete och på arbetsplatsen.

Tillsammans kan vi öka tryggheten, förhindra våld och visa omsorg för varandra.

Vill du stötta Orange Day kampanjen?

Det finns flera sätt att stötta FN:s kampanj Orange Day. 

🧡 Klä dig i något orange
🧡 Bli månadsgivare
🧡 Stöd och sprid CERTEGOs Orange Day-insamling eller annan insamling
🧡 Dela information - till exempel i sociala medier
🧡 Köp UN women’s Orange Pin
🧡 Använd UN women’s AR-filter på Instagram
🧡 Skriv ut och använd UN Women’s affisch eller flyer

‹ Se alla nyheter