‹ Se alla nyheter Exterior of a Preem gas station.

CERTEGO installerar unik kameraövervakning på Preems stationer

24 april 2015

Preem ville öka tryggheten och förbättra säkerheten på stationerna. Som första bolag i branschen valde de en ny integrerad lösning för kameraövervakning med säker uppkoppling från Tosibox

Kameraövervakning levererad till 13 stationer

De nya övervakningskamerorna ger högsta bildkvalitet med full HD. Bildernas höga kvalitet kommer till stor nytta vid utredning av olika händelser. Tack vare Tosibox säkerställs att all överföring av bildmaterialet sker med hög kryptering.

Leverantör av systemet med övervakningskameror är Teletec. Preem har köpt in kameralösningen till 13 stationer och räknar med att ytterligare 40 stationer ska få tillgång till lösningen innan årets slut.


Nyckelfärdig lösning för övervakningssystem

– Vi är mycket stolta över den lösning som vi har tagit fram tillsammans med Preem och vår partner CERTEGO (f.d. Swesafe AB). Hela lösningen bygger på en nyckelfärdig funktion som innehåller kameror, videolagring och säker uppkoppling som ska vara applicerbar på Preems samtliga stationer. Vi ser stora fördelar att förse kunden med en komplett lösning där vi tar ett helhetsgrepp om produkt och funktionsansvar, säger John Väyrynen COO på Teletec Connect.

CERTEGO har hela säkerhetssystem, och kameraövervakning (CCTV) har idag hög bildkvalitet och den digitala tekniken skapar möjligheter till flexibla lösningar. Som här hos Preem

Vi arbetar sedan flera år systematiskt med att öka säkerheten för våra kunder och vår personal på stationerna genom en kombination av utbildning och modern teknisk utrustning. Med vår nya unika kameralösning öppnas det för nya möjligheter i säkerhetsarbetet.

Christer Norberg, säkerhetschef marknad på Preem.

Om Preem

  • Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa.
  • Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning.
  • Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras.
  • Preem har ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik.

    Läs mer om Preem på www.preem.se och om detta projekt på My Newsdesk.
‹ Se alla nyheter