‹ Se alla nyheter

CERTEGO installerar lösning med passerkontroll på Södersjukhuset

26 mars 2015

Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm behövde säkerhetslösning med balans mellan tillgänglighet och säkerhet. En verklig utmaning för säkerhetschefen på detta storsjukhus.

Ett sjukhus som Södersjukhuset (SÖS) har tusentals personer som arbetar i lokalerna året om, inlagda patienter och deras anhöriga som besöker dem. Många går in och ut, och säkerheten ska hållas hög samtidigt som alla människor som vistas där upplever tillgänglighet.

– Men vi strävar ändå efter att låsa mer för att öka tryggheten för alla, säger Petra Dahlstrand. Då är det viktigt att vi som arbetar och vistas i sjukhusets lokaler verkligen förstår varför vi ska ha låsta dörrar. Det handlar om att lägga fast en säkerhetskultur helt enkelt.

SÖS ska byggas om och till, och blir säkrare

– Enkelheten ska bli ledstjärnan, säger Petra Dahlstrand, säkerhetschef på SÖS. Personalen ska inte uppleva den nya tekniken för inpassering som ett hinder utan som en möjlighet. Genom att stänga dörrar på kvällar och nätter ökar också patientsäkerheten.

Gemensam struktur för Stockholms läns landstings sjukhus

När andra sjukhus i Stockholms läns landsting ska rustas upp skall en gemensam säkerhetsstruktur sättas upp.


– Vi har samma struktur på alla sjukhus när det gäller säkerhet samt personal- och patientflöden, utrymningsdimensionering med mera, berättar Rikard Fröling, säkerhetschef på Locum Fastigheter som är SÖS hyresvärd.
– Det hade vi inte kunnat göra utan att samordna projekteringen av ombyggnationen.

CERTEGO står för installationerna

Det gamla passersystemet med magnetläsare byts ut mot bland annat ASSA ARX med on- och offline-läsare, dörrkontrollenheter, centralenheter och programvara. Även dörrar, lås och beslag byts ut.

ASSAs online-läsare är trådbundna, det innebär att man snabbt kan spärra ett kort om det behövs. Ett trådlöst system med radioöverföring hämtar sedan information från en uppdateringsläsare och överför denna till kortet.

Resultatet är en flexibel lösning, och medicinvagnarna kommer att förses med båda typerna av läsare. Med ASSA ARX kan sjukhuspersonalen även använda sina eTjänstekort och entreprenörerna kan använda sina Id06-kort, som idag är ett krav inom byggindustrin.

‹ Se alla nyheter