‹ Se alla nyheter Coronaviruset

CERTEGO följer råd från Folkhälsomyndigheten gällande Coronavirus

18 mars 2020

CERTEGO följer råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra institutioner. Vi arbetar aktivt och löpande för att minska riskerna för smitta.

Vi vill att ni ska känna er säkra och att vi tar denna situation på allvar. Vi nu gör allt vi kan utifrån rådande omständigheter för såväl er som kund som våra medarbetare.

Erbjuder samma tjänster

Vi arbetar fortsatt med våra kundprojekt och erbjuder samma tjänster i butikerna som tidigare. Sker det förändringar beroende på nya förutsättningar eller vår förmåga att utföra tjänster kommer vi uppdatera er fortlöpande. 

Vid eventuell reducerad service- och installationskapacitet kommer vi självklart prioritera dig som är avtalskund hos oss. 

Löpande kontakt med leverantörer

Gällande försörjning av produkter har vi till idag ej erfarit några större störningar. Vi har löpande kontakt med våra viktigaste leverantörer som har flaggat för att det kan bli problem framåt då transporter kan bli försenade p.g.a. de rådande omständigheterna. I det fall vi får faktiska problem kommer vi ha direktkontakt med er som kund kring hur vi bäst löser situationen.

Finns det ytterligare frågor är du självklart välkommen att ta kontakt med din kontaktperson eller kundtjänst.

Med rätt åtgärder och samarbeten är vi övertygade om att vi klarar denna utmaning och att vi snart kan gå tillbaka till vår vardag tillsammans med er kunder.

‹ Se alla nyheter