‹ Se alla nyheter

CERTEGO firar Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

28 april 2023

Idag firar vi Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, även kallad Internationella arbetsmiljödagen. Dagen främjar förebyggandet av arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar globalt, och organiseras av FN: s Internationella arbetsorganisation (ILO).


En säker och hälsosam arbetsmiljö är en grundläggande princip i CERTEGO. Våra medarbetares hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och vi har nollvision för olyckor. 


Den här dagen handlar om både fysisk och psykisk hälsa och säkerhet. En hälsosam psykosocial miljö främjar välbefinnande, lojalitet och produktivitet. Hur vi upplever jobbsituationen, arbetets innehåll och den interpersonella interaktionen är viktiga faktorer här.

Joakim Halfwordson,
CCO & Sustainability Manager

 

På CERTEGO arbetar vi för:

•    En bra arbetsmiljö - vi ska inte underskatta vikten av att ha roligt på jobbet!
•    Inkluderande ledarskap – ledare som ser dig för den du är och värdesätter dina bidrag.
•    Ett meningsfullt jobb – tillsammans skapar vi ett säkrare samhälle och underlättar vardagen.
•    Intressanta uppgifter - vi anpassar oss till ett ständigt föränderligt samhälle och bransch.
•    Möjlighet till utveckling genom CERTEGO Academy.
 

En hållbar arbetsmiljö  

Sociala mål är avgörande för vår ESG-strategi. Nedan hittar du våra mål för 2023:  

  • Medarbetares tillfredsställelse (eNPS) 20
  • Arbetsplatsskador (LTIFR) <5,0
  • Frivillig turnover <15 %
  • Sjukfrånvaro  <4 %  
  • Könsbalans Totalt i CERTEGO >20 % kvinnor - Ledare i CERTEGO >27 % kvinnor
  • Rekrytering av chefer: Minst en kvinna bland de slutliga kandidaterna när vi rekryterar nya chefer 

 

Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 

Idag uppmuntrar vi alla våra anställda (och alla andra) att ta tillfället i akt denna dag och påminna varandra om vikten av att ta hand om sin hälsa. 

Ta hand om dig själv och ta hand om dem omkring dig. Kontakta din chef om det är något som tynger dig. Om du upplever någon form av hälso- eller säkerhetsöverträdelse i samband med projekt där CERTEGO är inblandat, uppmuntrar vi dig att rapportera det genom vår visselblåsartjänst. 

Tillsammans skapar vi ett tryggare och mer hållbart samhälle! 

 

‹ Se alla nyheter