‹ Se alla nyheter Torsten Ussing - Scanview, Jonas Granath -CERTEGO, Johnny Klausen -SCANVIEW
Från vänster: Torsten Ussing, Jonas Granath, Johnny Klausen

CERTEGO förvärvar Scanview i Danmark

22 mars 2024

CERTEGO har undertecknat ett avtal för att förvärva aktierna i SCANVIEW AS (SCANVIEW), en ledande dansk leverantör av högkvalitativ åtkomstkontroll, videosäkerhet och parkeringslösningar. Företaget har cirka 50 anställda. Förvärvet är föremål för regulatoriskt godkännande.

CERTEGO strävar efter att bli en ledande europeisk expert inom åtkomstkontroll och övervakningslösningar. En viktig del av CERTEGOs strategi är att förvärva företag för att bredda sin position på säkerhetsmarknaden och kunna erbjuda ytterligare tjänster till sina kunder.

SCANVIEW har djup teknisk kunskap och expertis inom elektroniska säkerhetslösningar med prestigefyllda kunder inom kritisk infrastruktur såsom Kastrup flygplats, DSB, Apcoa med ett attraktivt erbjudande, stark domänexpertis och långvariga relationer med sina leverantörer. SCANVIEW kommer att fortsätta att verka som ett separat dotterbolag under sitt eget varumärke.

"Förvärvet av SCANVIEW är strategiskt meningsfullt som en del av att förverkliga vår ambition att bli ett ledande företag inom åtkomstkontroll och övervakningslösningar. Jag ser fram emot att nu kunna erbjuda SCANVIEW-lösningar till vår befintliga kundbas i alla nordiska länder",

säger Jonas Granath, VD för CERTEGO Group.

 

"Som det enda verkligt nordiska företaget inom den elektroniska säkerhetsbranschen tror jag att CERTEGO är rätt partner för oss att vidareutveckla och växa vårt erbjudande i Norden och vidare. Vi kommer att dra stor nytta av CERTEGOs expertis inom övervakningslösningar, deras tydliga affärsfilosofi, starka geografiska räckvidd och förmåga att leverera SCANVIEW-lösningar till alla typer av kunder, oavsett storlek",

säger Torsten Ussing och Johnny Klausen, ledning och grundare av SCANVIEW.

För ytterligare information kontakta:  

Anders Rundgren, Head of M&A, CERTEGO Group, anders.rundgren@certego.se +46 702 22 62 44 

 

CERTEGO är en nordisk expert på tillträdes- och övervakningslösningar. Våra engagerade och erfarna medarbetare designar, installerar och hanterar hållbara säkerhetslösningar för fastigheters hela livscykel. CERTEGO finns på fler än 70 orter i Norden, har över 1 300 anställda och en omsättning på över 2,6 miljarder SEK. 

‹ Se alla nyheter