‹ Se alla nyheter

Beredskapsveckan - CERTEGO är förberedda för kriser

26 september 2023

Denna vecka (25 september - 1 oktober) är det Beredskapsveckan – en årlig informationsinsats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som samlar flertalet aktörer i syfte att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar.

Inom CERTEGO jobbar vi med krisberedskap och kontinuitetsplanering. Som säkerhetsföretag är det viktigt att vi kan fortsätta arbeta med våra kunder även vid kriser. Säkerheten är viktig för att kunderna ska kunna hålla sina verksamheter i gång och för att deras fastigheter och tillgångar ska vara skyddade även under pressade situationer. Vi uppmanar även medarbetare att bli medveten om sin förmåga, öva och ta andra praktiska steg för att öka sin krisberedskap.

Vår krisberedskap och kontinuitet

CERTEGO arbetar med att analysera risker och hot som kan påverka vår verksamhet. Vi har en kontinuitetsplan för att minimera störningar och vi erbjuder utbildning och övning för att testa vår förmåga. Vi ska bli ännu bättre och få en än mer robust verksamhet som kan motstå påfrestningar när de dyker upp.

CERTEGO har avtal med många offentliga aktörer. Det innebär att vi inom ramen för avtalen kan ha i uppgift att t.ex.:

 • Bygga upp förmågan att upprätthålla den samhällsviktiga verksamhet som företaget bedriver
 • Säkerställa försörjningen av varor och tjänster till samhällsviktiga verksamheter
 • Säkerställa förmågan att hantera händelser som riskerar att påverka verksamheten negativt
 • Skydda känsliga uppgifter genom säkerhetsskyddsarbete

Ett exempel på hur CERTEGO är beredda för samhällskris är att vi har rutiner framtagna för manuell hantering av vår verksamhet. Dessa kommer till användning redan under början av oktober vid planerat affärssystemsbyte. Det ger oss chansen att under kontrollerade former öva på den formen av hantering och ytterligare stärka vår motståndskraft och kontinuitet.

 

Din familjs krisberedskapAdobeStock_553269465


För CERTEGO och många andra företag är medarbetarna den absolut viktigaste resursen. Utan dem stannar vår verksamhet – inget kan installeras, projekteras, projektledas, säljas eller servas. Därför ligger det även i vårt intresse att se till att informera våra medarbetare om hur de på bästa sätt kan förbereda sig för att kunna fortsätta det viktiga arbete de utför varje dag.

Vid en samhällskris är risken för en mycket omfattande inflation hög. Det innebär att sparade pengar snabbt tappar i värde och att behålla jobbet är jätteviktigt. Man behöver alltså även för den skull se till att sin egen familj har det bra och att det finns tak över huvudet, värme, mat, vatten och trygghet så att man kan fortsätta gå till arbetet även om omvärlden är upp och ner.

Med årets tema Öva! vill MSB få fler människor att gå från tanke till handling och ta det praktiska steget för att skaffa sig en god egenberedskap så att man klarar sig en vecka utan samhällets stöd vid kriser och krig. Genom att öva blir man medveten om sin egen förmåga och vad man behöver göra för att stärka sin hemberedskap.

 

Är du redo för en utmaning?

Vi uppmanar alla att ta del i Beredskapsveckan genom att öva och ta steg för att öka sin praktiska krisberedskap. MSB har tagit fram en webbutbildning som heter ”Sju dagar”. Här får du kliva in i en fiktiv kris som pågår under sju dagar. Anta utmaningen och se hur väl du klarar den, den tar bara en kvart att genomföra. Starta utmaningen

Här bjuder vi också på en checklista över vad som kan vara bra att ha hemma vid en kris i samhället. mer information om hur du kan förbereda dig hittar du till exempel på MSB:s hemsida.

Checklista

Saker som är bra att ha hemma vid en kris i samhället.  

 • Sovsäckar, filtar och varma kläder.
 • Alternativ värmekälla som drivs av fotogen, gasol, diesel eller ved.
 • Mat som inte behöver kyl eller frys. Mat som kan ätas direkt eller tillagas utan vatten.
 • Friluftskök/grill och bränsle. Använd helst utomhus.
 • Tändstickor, stearinljus, värmeljus.
 • Vattendunkar och flaskor med rent vatten, alternativt tomma för att fyllas inför en kris.
 • Kontanter, om betalkort slutar fungera.
 • Radio som går på batterier eller med vev/solceller.
 • Ficklampa och pannlampa med extra batterier.
 • Extra batterier, laddade Power banks, liten solcellspanel.
 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha bra ventilation.
 • Husapotek, till exempel första hjälpen-kit, sårvård, eventuella viktiga mediciner.
 • Hygienartiklar, till exempel våtservetter, handsprit, blöjor och mensskydd.
 • Telefonbok på papper med telefonnummer till familj, anhöriga, grannar, sjukhus, kommun, räddningstjänst, elleverantör.
‹ Se alla nyheter