My project-1 (52)

Vi strävar efter att vara den bästa arbetsgivaren

Välbefinnandet hos varje medarbetare på CERTEGO är en hörnsten i vår framgång. Att säkerställa deras hälsa och säkerhet är av högsta prioritet i vår verksamhet. Vi är övertygade om att företag med blandade bakgrunder och erfarenheter är mer framgångsrika. Vi omfamnar varje individ och idé med öppenhet, oavsett bakgrund.

Mål inom dessa fokusområden kan vara minskad sjukfrånvaro, arbetsolyckor, fler tekniker med mångfaldig bakgrund, bättre ledarskapsindex eller ökat medarbetarengagemang i Winningtemp.

Detta område stöttar FN:s klimatmål:

  • UN SDG 3 (God Hälsa och Välbefinnande)
  • UN SDG 5 (Jämställdhet)
  • UN SDG 8 (Anständiga Arbetsvillkor och Ekonomisk Tillväxt)
My project-1 (60)

Mångfald & inkludering

Mångfald och inkludering rankades som det högst prioriterade området i den väsentlighetsanalys vi genomförde 2022. Vår framgång beror helt på vår förmåga att attrahera de bästa medarbetarna och bygga de bästa teamen. Det gör vi bäst genom att inkludera personer med olika kompetenser, personligheter och bakgrund. Mångfald, jämställdhet och inkludering är därför en viktig del av vår strategi.

Läs mer
two-certego-technicians-laugh-during-work-800x450

Säkerhet, hälsa och välbefinnande

En säker och hälsosam arbetsmiljö är en grundläggande princip på CERTEGO. Våra anställdas hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och vi har en nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor. En hälsosam psykosocial miljö främjar också välbefinnande, lojalitet och produktivitet. Hur vi upplever arbetssituationen, arbetets innehåll och det mellanmänskliga samspelet är viktiga faktorer här.

Läs mer om att jobba på CERTEGO
CERTEGO employees in orange shits standing in a heart formation holding pride flags

Orange Day

Vi uppmärksammar Orange Day (ett initiativ från UN Women) den 25:e varje månad genom att uppmuntra personalen att klä sig i orange och diskutera olika frågor som rör diskriminering på grund av kön men även de andra diskriminerings-grunderna. Den 25 november har vi ett extra stort fouks på detta och samlar till möten i våra lokaler och pratar om hur vi kan göra skillnad i vår närhet.

 

Läs mer