My project-1 (52)

Vårt sociala ansvar

Vi arbetar för att vara en inkluderande arbetsplats som erbjuder en god, hälsosam och säker arbetsmiljö med möjlighet att utveckla sin kompetens och lära sig nya saker. Våra medarbetare är det viktigaste vi har på CERTEGO, och deras hälsa, säkerhet och välbefinnande är grundläggande för oss.

På CERTEGO jobbar vi för: 

 • en trygg och god arbetsmiljö – och vi undervärderar inte vikten av att ha det kul på jobbet
 • inkluderande ledarskap – ledare som ser dig för den du är
 • ett jobb med mening – tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle och gör vardagen enklare
 • intressanta uppgifter – vi verkar i en bransch i ständig förändring
 • möjlighet till utveckling genom vår egen CERTEGO Academy.

Våra målsättningar för 2023:

 • minimum 20% kvinnor totalt i CERTEGO
 • minimum 27% kvinnliga ledare i CERTEGO
 • minst en kvinna bland slutkandidaterna när vi rekryterar nya ledare
 • medarbetarnöjdhet (eNPS) 20  
 • skador på arbetplatsen (LTIFR) <5,0
 • frivillig turnover <15 %
 • frånvaro på grund av sjukdom <4 %

Läs CERTEGO:s Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy
Pdf
Ladda ned
download
My project-1 (60)

Mångfald & inkludering

Mångfald och inkludering rankades som det högst prioriterade området i den väsentlighetsanalys vi genomförde 2022. Vår framgång beror helt på vår förmåga att attrahera de bästa medarbetarna och bygga de bästa teamen. Det gör vi bäst genom att inkludera personer med olika kompetenser, personligheter och bakgrund. Mångfald, jämställdhet och inkludering är därför en viktig del av vår strategi.

Läs mer
two-certego-technicians-laugh-during-work-800x450

Säkerhet, hälsa och välbefinnande

En säker och hälsosam arbetsmiljö är en grundläggande princip på CERTEGO. Våra anställdas hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och vi har en nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor. En hälsosam psykosocial miljö främjar också välbefinnande, lojalitet och produktivitet. Hur vi upplever arbetssituationen, arbetets innehåll och det mellanmänskliga samspelet är viktiga faktorer här.

Läs mer om att jobba på CERTEGO
CERTEGO employees in orange shits standing in a heart formation holding pride flags

Orange Day

Vi uppmärksammar Orange Day (ett initiativ från UN Women) den 25:e varje månad genom att uppmuntra personalen att klä sig i orange och diskutera olika frågor som rör diskriminering på grund av kön men även de andra diskriminerings-grunderna. Den 25 november har vi ett extra stort fouks på detta och samlar till möten i våra lokaler och pratar om hur vi kan göra skillnad i vår närhet.

 

Läs mer

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!