My project-1 (47)

Vi bryr oss om vår klimatpåverkan

Eftersom att tjäna våra kunder är en grundläggande aspekt av vår verksamhet, kommer den primära källan till våra växthusgasutsläpp från våra egna fordon. Att minska användningen av fossila bränslen i vår fordonsflotta utgör därför vårt mest betydande bidrag till att mildra klimatförändringarna. Dessutom är vi stolta över att samarbeta nära med våra leverantörer för att bedöma och förse våra kunder med de mest hållbara och effektiva produkterna och komponenterna som möjligt.

Mål inom dessa fokusområden kan vara fler elbilar, minskade körrutter, hur produkter transporteras, avfall, bättre urval av hållbara produkter, återanvändning av produkter.

Detta område stöttar FN:s klimatmål

UN SDG 13 (Klimatåtgärder)

My project-1 (50)

Transport

Vårt åtagande att leverera säkerhetslösningar - dygnet runt, året runt - till våra kunder innebär ofta betydande transporter, särskilt inom installation och service.

Läs mer
My project-1 (49)

Emballage och avfall

Avfallshantering och användning av emballageoch förpackningar är båda kritiska aspekter av hållbarhet och påverkar miljön men också vår vinst.

Läs mer