My project-1 (47)

Vårt miljöansvar

Klimatkrisen är vår tids största utmaning och det är avgörande att vi alla vidtar åtgärder för att minska vår påverkan. Vår största miljöpåverkan som leverantör av säkerhetstjänster kommer från transporter då våra tjänster kräver täta besök i kunders fastigheter. Förutom transport prioriteras även området emballage och avfall i vår hållbarhetsstrategi då det är områden där vi har störst möjlighet att påverka.

Mätning av klimatgasutsläpp

Vi mäter våra utsläpp av växthusgaser kontinuerligt i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). År 2023 når CERTEGO en viktig milstolpe när vi nu även ska mäta Scope 3 (de indirekta utsläppen kopplade till köp av varor och tjänster från leverantörer), utöver Scope 1 och 2 (kontrollerade och ägda utsläpp). Läs mer om detta i vår hållbarhetsredovisning för 2022.

Våra mål för 2023

  • 30 % av vår bilpark ska vara elektrifierad/hybrid

  • 75 % av våra avdelningar ska ha implementerat korrekt avfallshantering

  • 100% förnybar el i de fall där vi står för elabonnemanget.

My project-1 (50)

Transport

Vårt åtagande att leverera säkerhetslösningar - dygnet runt, året runt - till våra kunder innebär ofta betydande transporter, särskilt inom installation och service.

Läs mer
My project-1 (49)

Emballage och avfall

Avfallshantering och användning av emballageoch förpackningar är båda kritiska aspekter av hållbarhet och påverkar miljön men också vår vinst.

Läs mer

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!