My project-1 (62)

Vi tar ansvar för våra affärspartners

Som ett säkerhetsföretag är vår högsta prioritet, kundernas säkerhet och välbefinnande. Vi förbättrar kontinuerligt vår verksamhet genom nära samarbete med våra leverantörer för att erbjuda de mest hållbara och effektiva produkterna och komponenterna som möjligt, samtidigt som vi säkerställer efterlevnad av lokala lagar och förordningar.

Mål inom dessa fokusområden kan vara: IT-säkra produkter, minskade Whistle blower rapporter, nöjt kundindex (NPS) och signerade etiska riktlinjer för affärspartners. Vi kommer också framöver tydligare se över hur de produkter som vi installerar produceras.

Detta område stöttar FN:s klimatmål

UN SDG 12 (Ansvarsfull konsumtion och produktion)

Vår visselblåsartjänst

Anställda hos CERTEGO, våra affärspartners och andra intressenter uppmuntras att rapportera tjänstefel som påverkar individer, vår organisation, samhället eller miljön. CERTEGO har nolltolerans mot handlingar som diskriminering, trakasserier, brott, korruption och miljöbrott. Vi tillhandahåller en säker kanal för anonym rapportering och dialog.

My project-1 (65)

Hållbar värdekedja

Vi vill ha en öppen företagskultur, med höga etiska standarder baserade på respekt och samarbete. Vi har nolltolerans mot handlingar som diskriminering, trakasserier, brott, korruption och miljöbrott, och vi förväntar oss detsamma från våra partner.

Code of Conduct for Business partners
My project-1 (64)

Kompetensutveckling

På CERTEGO strävar vi efter att vara en föränderlig och attraktiv arbetsplats för våra anställda. Vi har vår egen CERTEGO Academy, skräddarsydd för att våra anställda ska kunna utvecklas ytterligare i sitt arbete.

Läs mer om att jobba på CERTEGO här
My project-1 (63)

IT- och informationssäkerhet

Genom våra tjänster behåller vi en stor mängd konfidentiell information som är viktig att ta väl hand om. Vikten av att minska risken för obehörig åtkomst, stöld eller förlust är en hög prioritet för oss och våra intressenter.

Läs mer om IT- och informationssäkerhet här
Certificate 800x450

CERTEGOs certifikat

När du väljer CERTEGO som leverantör av din säkerhetslösning får du en partner som följer etablerade kvalitets- och miljöledningssystem. Tillsammans med våra certifieringar, licenser och godkännanden garanterar det professionella leveranser och uppnådda resultat. Vi är stolta över vårt ständiga förbättringsarbete inom alla delar av vår verksamhet.

Läs mer