My project-1 (62)

Vårt företagsansvar

CERTEGO strävar efter en stabil och lönsam utveckling över tid, i kombination med god affärssed. Vi mäter inte framgång enbart ur ett ekonomiskt perspektiv, utan inser vikten av att ta hänsyn till våra intressenter och samhället i stort. Vi talar om det som ”triple bottom line”: People, Planet, Profit. Genom att fokusera på människorna vi arbetar med och att göra bra, klimatvänliga val kan vi bygga en hållbar och lönsam verksamhet.

Våra målsättningar för 2023:

  • 75 % av våra anställda ska ha utbildats i informationssäkerhet och hållbarhetsutbildning.
  • 100 % av våra anställda ska ha utbildats i uppförandekoden.
  • 100 % av nya eller förnyade leverantörer/partner ska ha undertecknat vår uppförandekod för affärspartner.
  • Vi ska påbörja certifiering enligt ISO 27001, ISO 27002 och NIST*.

    *ISO 27001/ISO 2700/NIST är certifieringar för internationell informationssäkerhetshantering.

Vår visselblåsartjänst

Anställda hos CERTEGO, våra affärspartners och andra intressenter uppmuntras att rapportera tjänstefel som påverkar individer, vår organisation, samhället eller miljön. CERTEGO har nolltolerans mot handlingar som diskriminering, trakasserier, brott, korruption och miljöbrott. Vi tillhandahåller en säker kanal för anonym rapportering och dialog.

Läs mer om visselblåsning här
My project-1 (65)

Hållbar värdekedja

Vi vill ha en öppen företagskultur, med höga etiska standarder baserade på respekt och samarbete. Vi har nolltolerans mot handlingar som diskriminering, trakasserier, brott, korruption och miljöbrott, och vi förväntar oss detsamma från våra partner.

Code of Conduct for Business partners
My project-1 (64)

Kompetensutveckling

På CERTEGO strävar vi efter att vara en föränderlig och attraktiv arbetsplats för våra anställda. Vi har vår egen CERTEGO Academy, skräddarsydd för att våra anställda ska kunna utvecklas ytterligare i sitt arbete.

Läs mer om att jobba på CERTEGO här
My project-1 (63)

IT- och informationssäkerhet

Genom våra tjänster behåller vi en stor mängd konfidentiell information som är viktig att ta väl hand om. Vikten av att minska risken för obehörig åtkomst, stöld eller förlust är en hög prioritet för oss och våra intressenter.

Läs mer om IT- och informationssäkerhet här
Certificate 800x450

CERTEGOs certifikat

När du väljer CERTEGO som leverantör av din säkerhetslösning får du en partner som följer etablerade kvalitets- och miljöledningssystem. Tillsammans med våra certifieringar, licenser och godkännanden garanterar det professionella leveranser och uppnådda resultat. Vi är stolta över vårt ständiga förbättringsarbete inom alla delar av vår verksamhet.

Läs mer

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!