My project-1 (66)

CEO har ordet

«Jag tar ansvar» är ett av våra kärnvärden på CERTEGO och en integrerad del av allt vi gör. Att ta ansvar handlar för oss om hur vi sköter vår verksamhet, hur vi arbetar tillsammans och de löften vi ger till våra kunder.

Som nordisk expert på oberoende tillträdes - och övervakningslösningar visar våra 1 200 anställda ett starkt engagemang för att stötta våra kunder på ett ansvarsfullt sätt under en fastighets hela livscykel. Från rådgivning och initial installation till kontinuerlig service, modernisering och uppgraderingar av kompletta system.

My project-1 (71)

Vår resa

2022 var det första hela året för CERTEGO Group som en oberoende koncern, efter att vi lämnade ASSA ABLOY. 2022 var också året då vi byggde en ny struktur och en solid grund för ytterligare tillväxt. I februari fastställde vi en ny strategi för CERTEGO Group som består av två viktiga delar:

  • En femårig affärsplan där fokus det första året är att bygga en solid grund och sedan fokusera på lönsam tillväxt, både genom organisk tillväxt och förvärv.
  • The CERTEGO Way: en verktygslåda med nio olika verktyg som kommer att vägleda ledningen av CERTEGO i vår kultur och hur vi driver vår verksamhet.

Våra ambitioner inom hållbarhet är höga; vi kommer att vara det mest ansvarsfulla företaget i vår bransch 2026.

My project-1 (37)

Året 2022

År 2022 kan sammanfattas som ett utmanande år. Inte bara för CERTEGO, utan för hela planeten. Under första kvartalet drabbades vi fortfarande av Covid-19 och vi drabbades liksom många andra företag av hög sjukfrånvaro och begränsningar i vår verksamhet.

Utöver pandemin har det funnits globala logistiska utmaningar, och vi har sett ett nytt krig i Europa. Genom alla dessa utmaningar har våra duktiga medarbetare kontinuerligt levererat hög kvalitet i projekt och tjänsteleveranser och jag är stolt över att vi kunde förbättra medarbetarnas tillfredsställelse och minska omsättningen under sådana omständigheter.

CERTEGO är en people business och våra anställda är verkligen vår största tillgång. Jag är övertygad om att vi genom att bygga en stark kultur och ett högt engagemang bland våra medarbetare blir det mest attraktiva företaget i vår bransch.

1a

Framtiden

Våra fokusområden inom vår hållbarhet är - mångfald och inkludering, transport, hälsa och säkerhet och välbefinnande, IT- och informationssäkerhet, kompetensutveckling, hållbar värdekedja, förpackningar och avfall. Du kan läsa mer om detta i vår hållbarhetsrapport för 2022.

Världen är på väg mot en ekonomisk nedgång och vi kan redan nu se nedskärningar i byggbranschen. Samtidigt ökar oron i världen och behovet av att företag och organisationer säkrar sina fastigheter och sina anställda. Det är här CERTEGO har sin kärnkompetens och även om vi kan se en generell nedgång kan vi se en ökad efterfrågan på våra tjänster. Jag ser fram emot ett bra 2023.

Tillsammans formar vi en säker och hållbar framtid!

Jonas Granath
CEO, CERTEGO Group

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!