My project-1 (53)

 

 

Så jobbar CERTEGO med hållbarhet

Att prioritera hållbarhetsfrågorna handlar inte bara om att göra gott; det handlar också om smart affärsverksamhet. För våra kunder innebär detta att vi bygger förtroende genom att leverera de bästa, mest hållbara produkterna i våra projekt och serviceuppdrag, vilket leder till bättre kvalitet på våra tjänster och produkter, och skapar långsiktigt värde.

För våra medarbetare betyder detta en arbetsmiljö där vi värdesätter deras välmående och engagemang. Glada och motiverade medarbetare ger bättre service och skapar en positiv upplevelse för våra kunder, vilket i sin tur skapar en vinn-vinn situation för alla.

För våra affärspartners innebär vårt fokus på hållbarhet att vi arbetar med att identifiera och hantera risker effektivt vilket förbättrar beslutsfattande och affärsstrategier. Det låter oss välja de bästa och mest hållbara produkterna, minska energiförbrukning och avfall vilket i sin tur främjar tillväxt och kostnadsbesparingar och ger därmed oss alla en starkare konkurrenskraft på marknaden.

Vi använder metoder som Enterprise Risk Management (ERM) för att identifiera risker inom marknads-, hållbarhets-, operativa och finansiella aspekter. Genom kontinuerlig övervakning, dialog med våra intressenter och efterlevnad av våra policyer och ISO standarder kan vi säkerställa CERTEGOs framtid. Detta ger trygghet för kunder, arbetsro för medarbetare och pålitlighet för affärspartners.

hållbarhetsrapport

Årets hållbarhetsrapport

Under 2023 intensifierade CERTEGO sitt fokus på hållbarhetsfrågor, vilket markerades genom publiceringen av en ny rapport. Rapporten belyser hur företaget omformar sin organisation för att nå sina hållbarhetsmål, vilket inkluderar allt från medarbetarnas välmående till minskade växthusgasutsläpp

Läs vår hållbarhetsrapport för 2023
My project-1 (42)

Socialt ansvar

Välbefinnandet hos varje medarbetare på CERTEGO är en hörnsten i vår framgång. Att säkerställa deras hälsa och säkerhet är av högsta prioritet i vår verksamhet. Vi är övertygade om att företag med blandade bakgrunder och erfarenheter är mer framgångsrika. Vi omfamnar varje individ och idé med öppenhet, oavsett bakgrund.

Läs mer
My project-1 (45)

Miljöansvar

Eftersom att tjäna våra kunder är en grundläggande aspekt av vår verksamhet, kommer den primära källan till våra växthusgasutsläpp från våra egna fordon. Att minska användningen av fossila bränslen i vår fordonsflotta utgör därför vårt mest betydande bidrag till att mildra klimatförändringarna. Dessutom är vi stolta över att samarbeta nära med våra leverantörer för att bedöma och förse våra kunder med de mest hållbara och effektiva produkterna och komponenterna som möjligt.

Läs mer
My project-1 (43)

Företagsansvar

Som ett säkerhetsföretag är vår högsta prioritet, kundernas säkerhet och välbefinnande. Vi förbättrar kontinuerligt vår verksamhet genom nära samarbete med våra leverantörer för att erbjuda de mest hållbara och effektiva produkterna och komponenterna som möjligt, samtidigt som vi säkerställer efterlevnad av lokala lagar och förordningar.

Läs mer
My project-1 (38)

FN:s hållbarhetsmål

FN:s globala mål för hållbar utveckling är världens gemensamma arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna till 2030. Läs mer om de områden vi har identifierat som mest relevanta för CERTEGOS verksamhet och de mål vi kan bidra mest till.

Läs mer
CERTEGO employees in orange shits standing in a heart formation holding pride flags

Orange Day

Vi uppmärksammar Orange Day (ett initiativ från UN Women) den 25:e varje månad genom att uppmuntra personalen att klä sig i orange och diskutera olika frågor som rör diskriminering på grund av kön men även de andra diskriminerings-grunderna. Den 25 november har vi ett extra stort fouks på detta och samlar till möten i våra lokaler och pratar om hur vi kan göra skillnad i vår närhet. 

Läs mer
My project-1 (33)

CEO har ordet

I augusti 2022 utnämndes Jonas Granath till ny CEO för CERTEGO Group. Läs om hans resa så långt och vilka steg vi nu vidtar för att CERTEGO ska bli branschens mest ansvarstagande företag och nhur vi tillsammans kan skapa en trygg och hållbar framtid.  Läs mer