My project-1 (53)

 

 

Så jobbar CERTEGO med hållbarhet

"Jag tar ansvar" är ett av våra kärnvärden och en integrerad del av vår affärsfilosofi. För oss handlar hållbarhet om att ta ansvar. Ansvar för att skapa en bra och säker arbetsmiljö, göra klimatvänliga val och bygga en solid och långsiktigt lönsam organisation. Vårt mål är att bli det mest ansvarsfulla företaget i vår bransch, en förebild inom hållbarhet. Som branschledare kan vi bidra till en säkrare och mer hållbar värld.

2022 genomförde vi vår första väsentlighetsanalys. Det gav oss en bättre förståelse för vilken påverkan vi har genom värdekedjan och för de förväntningar våra intressenter har på oss ur ett hållbarhetsperspektiv. Insikterna från analysen hjälpte oss att prioritera fokusområden, välja mål, nyckeltal och förbättringsaktiviteter som ligger till grund för vår strategi och ramverk inom hållbarhet.

Vårt hållbarhetsarbete är uppdelat i tre områden Miljö, Social och Bolagsansvar (ESG). Inom dessa har vi kartlagt sju prioriterade fokusområden som är kritiska för vårt hållbarhetsarbete framöver.

Lär mer om våra aktiviteter inom dessa områden här på sidan eller i vår  hållbarhetsrapport för 2022.

Sustainability Report 2022 smal50

My project-1 (42)

Socialt ansvar

CERTEGOs framgång beror på våra kompetenta, engagerade och motiverade medarbetare. Vi jobbar för att vara en arbetsplats som erbjuder en god, sund och trygg arbetsmiljö där man har möjlighet att utveckla färdigheter och lära sig nya saker. Människorna i CERTEGO är det viktigaste vi har och deras hälsa, säkerhet och trivsel är absolut grundläggande för oss i CERTEGO.

Läs mer
My project-1 (45)

Miljöansvar

Klimatkrisen är vår tids största utmaning och det är avgörande att vi alla vidtar åtgärder för att minska vår negativa påverkan. Våra största utsläpp kommer från transporter och vi mäter utsläppen av växthusgaser i Scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). 2023 kommer vi även att börja mäta utsläpp i Scope 3 (de indirekta utsläppen kopplade till köp av varor och tjänster från leverantörer).

Läs mer
My project-1 (43)

Företagsansvar

Vi vill ha en öppen företagskultur, med hög etisk standard baserad på respekt och samarbete. CERTEGO har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, brott, korruption och miljökränkningar, och vi förväntar oss detsamma av våra partners. Företagsansvar för oss är att bygga en långsiktig, lönsam och etiskt sund organisation.

Läs mer
My project-1 (38)

FN:s hållbarhetsmål

FN:s globala mål för hållbar utveckling är världens gemensamma arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna till 2030. Läs mer om de områden vi har identifierat som mest relevanta för CERTEGOS verksamhet och de mål vi kan bidra mest till.

Läs mer
CERTEGO employees in orange shits standing in a heart formation holding pride flags

Orange Day

Vi uppmärksammar Orange Day (ett initiativ från UN Women) den 25:e varje månad genom att uppmuntra personalen att klä sig i orange och diskutera olika frågor som rör diskriminering på grund av kön men även de andra diskriminerings-grunderna. Den 25 november har vi ett extra stort fouks på detta och samlar till möten i våra lokaler och pratar om hur vi kan göra skillnad i vår närhet. 

Läs mer
My project-1 (33)

CEO har ordet

I augusti 2022 utnämndes Jonas Granath till ny CEO för CERTEGO Group. Läs om hans resa så långt och vilka steg vi nu vidtar för att CERTEGO ska bli branschens mest ansvarstagande företag och nhur vi tillsammans kan skapa en trygg och hållbar framtid.  Läs mer

Kontakta CERTEGO

Kontakta din närmaste avdelning eller kontakta vår centrala kundtjänst på 020-24 00 00.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!