Stöd till entreprenörer i säkerhetslösningen

/global/scaled/5572x2424x0x773x1000x435/Other-certegoSE-bilder-losningar-branscher-hjalp-yrkeskategori-entreprenor-ny.jpg

CERTEGOs medarbetare bistår entreprenörer och andra specificerare med konstruktion och framtagande av beslagslistor och säkerhetslösningar i samband med nybyggnation och renoveringsprojekt.

CERTEGO producerar genomtänkta och korrekt utformade beslagslistor för dörrlösningar som förenklar beställningsprocessen i en säkerhetslösning, även för specialprojekt med särskilda krav på till exempel förstärkning.

Vi rekommenderar att vi får komma så tidigt som möjligt i konstruktionsfasen. Då har vi bästa möjlighet att skapa en genomtänkt säkerhetslösning med god totalekonomi för dig.

Beslagslista för dörrmiljön

Med våra beslagslistor ges möjlighet att leverera rätt underlag för utvärdering mellan flera leverantörer, kvalitetsnivåer och kvantiteter. Vi hjälper till att klargöra gränssnittet mellan de olika komponenterna som ska fungera ihop i dörrmiljön.

Säkerhetslösning som uppfyller lagar och behov

CERTEGO garanterar att säkerhetslösningen är framtagen i enlighet med gällande lagar, förordningar, order, riktlinjer och rekommendationer för byggnadens verksamhet och syfte. Vår beslagslista säkerställer även att dörrlösningen följer gällande regler och bestämmelser när det gäller brand, utrymning och inbrottsskydd.