CERTEGO digitaliserar bostadsfastigheter med Smarta lås och SMART ACCESS.
Automatisera din administration & få nöjdare boende - nu gör vi det kostnadseffektivt!

CERTEGO lanserar nästa generations tjänsteerbjudande för smarta lås till flerbostadshus. Här handlar det inte bara om låsen – det är hög säkerhet i bankklass och en kostnadseffektiv övergång till digitala lås för fastighetsägaren.

Lika tryggt som på banken

När nyckeln blir digital satsar vi tungt på IT-säkerhet i nivå med bankernas betallösningar. BankID används för aktivering av nyckelbricka och för att godkänna tillfälliga behörigheter för exempelvis entreprenörer eller hemleveranser.

Smidigt & smart för boende

Systemet som hanterar den automatiserade processen är intuitivt och smidigt. Samma digitala nyckel fungerar på alla dörrar. På ”Mina sidor” kan den boende själv logga in med sitt BankID för att aktivera och hantera sina nyckelbrickor samt välja sin egen PIN-kod. 

Investering som sparar pengar

CERTEGO SMART ACCESS automatiserar hela administrationen för nya och avflyttande hyresgäster samt deras behörigheter - en väldigt viktig del för att spara tid och pengar. Det samma gäller hanteringen av tillfälliga behörigheter för entreprenörer, som inte längre behöver lägga tid på att åka och hämta lånenycklar. Digitaliseringen blir både attraktiv och effektiv.

Fastighetsägaren Lotta sköter administrationen digitalt med våra automatiserade processer. Tidstjuven är borta!

Läs mer här!

Framtidssäkra system

Lösningen är likt alla CERTEGOs säkerhetslösningar leverantörsoberoende. Nya kunder och fastigheter kan enkelt knytas på oavsett vilket fabrikat av passersystem och digitala lås som används i fastigheterna. Det tror vi är viktigt för att man som kund inte ska känna att man är låst till en viss hårdvara, som råkar vara bäst just idag.