Hjälp med projektering och specifikation av säkerhetslösningar

/global/scaled/3000x1307x0x400x1000x435/Other-certegoSE-bilder-produkter-tjanster-glad-kund-i-sakerhetsklader.jpg

CERTEGOs projektledare och konstruktörer bistår med projekthjälp och andra arbetsuppgifter kopplade till säkerhetslösningar.

CERTEGO hjälper dig att skapa bra och genomtänkta lösningar som t.ex förenklar beställningen av dörrar när det gäller urfräsningar och eventuella förstärkningar.

Vi är med ända från projektets början

Vi rekommenderar kunderna att involvera oss så tidigt som möjligt i projekteringsfasen, så att vi kan ta fram en genomtänkt och kostnadseffektiv säkerhetslösning.

Noggrann projektplanering skapar en bra grund för lösningar vad gäller kvalitetsnivå och volym. Vi hjälper till att hantera gränssnittet mellan de olika bolag som ska leverera komponenter till samma dörrmiljö.

En väl genomförd projektering säkerställer att gällande regler och föreskrifter följs inom områden som försäkringskrav, brandskydd, utrymning, tillgänglighet  och inbrottsskydd.