Ett brandlarm varnar snabbt vid brand

/global/scaled/3391x1479x866x1305x1000x435/Other-certegoSE-bilder-produkter-tjanster-brandskydd-brandsakerhet-certego-brandlarm-top.jpg

Det måste gå snabbt att ta sig ut om det börjar brinna. Med ett fungerande brandlarm får du tidigt reda på om en brand brutit ut och kan vidta åtgärder. Vi på CERTEGO hjälper dig att hitta rätt brandlarm för din verksamhet.

En brand är ofta ett ögonblicksverk. Den sprider sig snabbt och kan fort orsaka stor skada. Då är det viktigt att ha en tillförlitlig larmlösning som varnar dig i tid. På så sätt skyddar du både människor, inventarier och fastigheter.

Skapa trygghet med rätt brandlarm

Ett fungerande brandlarm räddar liv. Det är viktigt att tidigt bli medveten om en brand så att man så snabbt som möjligt kan sätta in åtgärder och minska antalet skador på såväl personer som fastigheter. Med rätt brandlarm skapar du trygghet hos människor och skyddar även dina tillgångar och fastigheter.

Koppla brandlarmet till säkerhetssystemet

Brandlarmet kan kopplas till ditt övergripande säkerhets- eller övervakningssystem och gör att du snabbt får en överblick över om det finns några personer kvar i fastigheten vid en eventuell brand. Ett brandlarm kan även vara ett krav enligt Boverkets byggregler (BBR) eller villkor från försäkringsgivare. Vi hjälper dig att ta reda på vad som gäller för din verksamhet och vilka tjänster du är i behov av. Naturligtvis jobbar vi endast med välkända varumärken på våra brandlarm.