Välj rätt brandskydd och brandsäkerhet

/global/scaled/3540x1543x0x927x1000x435/Other-certegoSE-bilder-produkter-tjanster-brandskydd-brandsäkerhet-restaurang-kok.jpg

En viktig sida av en säkerhetslösning är brandskydd och brandsäkerhet. Här arbetar vi på CERTEGO förebyggande. Med rätt brandskydd på plats skapar du trygghet för människor och skyddar fastighet och inventarier.

Vid en brand är tidsaspekten alltid kritisk. Brand sprider sig ofta snabbt. Då är det viktigt att ditt brandskydd upptäcker branden snabbt. Det räddar liv och hjälper till att hindra elden från att spridas.

Brandlarm och brandvarnare

Ett fungerande brandlarm räddar liv. De flesta av oss har varit med på brandövningar i en skola eller på en arbetsplats och vet att det låter högt. Brandlarmet kan kopplas till ditt övergripande säkerhetssystem med passerkontroll och andra övervakningssystem. På så vis får du även en snabb överblick över vilka personer som vistas var i fastigheten vid händelse av brand.

Utrymning vid brand

Det måste gå snabbt att komma ut om det börjar brinna. Då behövs fungerande, säkra nödutgångar och panikreglar. Snabböppnade vid en nödsituation, utan att de går att utnyttjas av obehöriga för att komma in.

Din fastighet - ditt ansvar att ha rätt brandskydd

Slutligen är det du som fastighetsägare som är ytterst ansvarig för att ett korrekt anpassat brandskydd finns på plats. Det är därför viktigt att ha koll på vad som gäller så att de människor som vistas i lokalen kan känna sig trygga.

Kontakta oss om brandskydd

CERTEGO hjälper dig att inventera dina behov och ditt nuvarande brandskydd. Eller tar reda på vilken brandsäkerhet som behövs i en nyplanerad fastighet.