Välj rätt brandskydd och brandsäkerhet

Kontakta mig om brandskydd!

Ja tack, jag vill veta mer om brandskydd till min/mina fastigheter.
När du skickar en förfrågan till oss på CERTEGO behöver vi lagra och använda de personliga uppgifter du som beställare använder här för att kunna hjälpa dig med ditt ärende.
/global/scaled/3540x1543x0x927x1000x435/Other-certegoSE-bilder-produkter-tjanster-brandskydd-brandsäkerhet-restaurang-kok.jpg

En viktig sida av en säkerhetslösning är brandskydd och brandsäkerhet. CERTEGO är certifierad anläggare av brandlarm och brandskydd. Med rätt brandskydd på plats skapar du trygghet för människor och skyddar fastighet och inventarier.

Vid en brand är tidsaspekten alltid kritisk. Brand sprider sig ofta snabbt. Då är det viktigt att ditt brandskydd upptäcker branden snabbt. Det räddar liv och hjälper till att hindra elden från att spridas.

Brandlarm och brandvarnare

Ett fungerande brandlarm räddar liv. De flesta av oss har varit med på brandövningar i en skola eller på en arbetsplats och vet att det låter högt. Brandlarmet kan kopplas till ditt övergripande säkerhetssystem med passerkontroll och andra övervakningssystem. På så vis får du även en snabb överblick över vilka personer som vistas var i fastigheten vid händelse av brand.

Utrymning vid brand

Det måste gå snabbt att komma ut om det börjar brinna. Då behövs fungerande, säkra nödutgångar och panikreglar. Snabböppnade vid en nödsituation, utan att de går att utnyttjas av obehöriga för att komma in.

Din fastighet - ditt ansvar att ha rätt brandskydd

Slutligen är det du som fastighetsägare som är ytterst ansvarig för att ett korrekt anpassat brandskydd finns på plats. Det är därför viktigt att ha koll på vad som gäller så att de människor som vistas i lokalen kan känna sig trygga.

Tre kokreta tips från CERTEGOs egen expert

Vad är viktigast att tänka på inför en investering i ett nytt brandlarm?

  1. Välj en seriös och långsiktig partner, det skapar stabilitet och trygghet
  2. Investera i kvalitativa produkter och system i alla led, det lönar sig på lång sikt
  3. Teckna avtal för Service och underhåll, säkerställ tillgänglighet och kompetens

Läs mer om vad vår expert Johan Axelsson säger om vad som är nytt inom området brandskydd samt hur CERTEGO kan stötta i valet av brandlarm: 

Med rätt brandskydd kan du rädda liv och egendom