Vi tar hand om administration av nya nycklar, passerkort och taggar

/global/scaled/2560x1115x727x461x1000x435/Other-certegoSE-bilder-produkter-tjanster-Web_AA_Aperio_escutcheon_premium_white-card-background-office.jpg

Teckna avtal på vår säkerhetstjänst CERTEGO Ny nyckel och få snabb hjälp med att göra nycklar, taggar eller passerkort. Du får istället tid till den egna verksamheten.

Att administrera nycklar i till exempel ett stort bostadsbolag eller en bostandrättsförening med frivilliga administratörer tar tid från annat. Genom vår säkerhetstjänst CERTEGO Ny nyckel kan du teckna ett avtal och låta CERTEGO ta hand om allt.

Extra nyckel snabbt

De boende kan till exempel få ut en extra nyckel, passerkort eller tagg utan att först beställa en rekvisition av ansvarig hos er.

Hög säkerhet i hanteringen av nya nycklar

Vi dokumenterar antalet utlämnade nycklar, kort och taggar vilket garanterar nycklekontroll och hög säkerhet.

Beställaren kvitterar, betalar och hämtar själv ut sin nyckel i vår närmaste butik.

Kontakta oss om dina säkerhetsbehov

Vill du ha mer information kontakta närmaste CERTEGO filial här.