Säkerhetstjänster inom administration och hosting

/global/scaled/5130x2228x0x583x1000x435/Other-certegoSE-bilder-produkter-tjanster-Businesswoman using cell phone on balcony over server room.jpg

Våra säkerhetstjänster inom administration och hosting ger dig möjlighet att köpa en helhetslösning för skötsel, administration och förvaltning av dina lås och ditt passersystem.

Vi på CERTEGO vet att när ett säkerhetssystem är på plats behöver det administreras och förvaltas för att säkerhetsnivån i ett fastighetsbestånd ska kunna upprätthållas.

Vi tar ansvaret för att dina säkerhetssystem fungerar

Det handlar om nyckelkontroll och databaslagring. Och om drift och underhåll av alla kopplade system som bokningssystem eller inbrottslarm.

Vi kan ta hand om allt detta åt dig. På så vis vet du att allt hanteras korrekt och på ett säkert vis. Du behöver inte oroa dig om någon blir sjuk eller för att en server står på en osäker plats. Vi har specialutbildade medarbetare för att du ska kunna känna dig trygg och få en enklare vardag.

Skräddarsydd lösning av säkerhetstjänster

Vi skräddarsyr en lösning som passar bäst för just dina behov med delar av eller samtliga säkerhetstjänster vi erbjuder på detta område:


CERTEGO Säker nyckel
– vi förvarar till exempel en huvudnyckel på en larmad och säker plats.

CERTEGO Ny nyckel – vi tillverkar nya nycklar, kort och taggar med snabb leverans utan rekvisition.

CERTEGO Bobyte – vi tar hand om nyckeladministrationen vid lägenhetsbyten.

CERTEGO Lånenyckel – vi förvarar och lånar ut nycklar, till exempel till entreprenörer.

CERTEGO Administration – vi sköter drift och underhåll av passersystem, bokningssystem och inbrottslarm.

CERTEGO Hosting – vi installerar databasen för ditt säkerhetssystem på vår särskilda server och driftar den.

Vi vet att de kunder som anlitat oss för en av dessa tjänster eller en komplett lösning uppnår en höjd säkerhet. Ofta får de även sänkta kostnader för administration och underhåll. Och framför allt en bättre servicenivå till sina kunder eller brukare.

Välkommen att kontakta oss här: