CERTEGO utbildar sig i nya regelverken SBF 110:8 samt SBF 502:1

/global/scaled/914x398x0x17x914x397/Other-certegoSE-bilder-nyheter-2017-utbildning i regelverk brandlarm.jpg

CERTEGOs medarbetare har varit på utbildning inom brandskydd och Brandlarm och Utrymningslarm med talat meddelande.

Det är de nya regelverken SBF 110:8 samt SBF 502:1 som vi uppdaterat oss inom, för att vi ska kunna möta våra kunders krav och önskningar när det gäller Brandlarm och Utrymningslarm med talat meddelande.

Utbildning är en viktig del av det som CERTEGO erbjuder medarbetare. Och att hålla oss uppdaterade på lagar och krav och delta i olika utbildningar, tillsammans med vår erfarenhet, är det som ser till att vi levererar system som räddar liv och skyddar fastigheter.

Här hittar du information om brandskydd och brandsäkerhet.

På bilden: deltagarna i kursen, och inklippt till höger är vår egen sakkunnige på området, Mattias Svanberg.