Nytt ramavtal med Securitas Sverige

Swesafe, numera CERTEGO Sverige, har tecknat ett ramavtal med Securitas Sverige för att tillhandahålla produkter och tjänster som kan ingå i säkerhetslösningar som Securitas erbjuder sina kunder.

Ramavtalet utgör grunden för den långsiktiga affärsrelation bägge parter önskar avseende köp av samtliga produkter och tjänster som CERTEGO Sverige levererar inom installation, service och revisionskontroll för nya och befintliga säkerhetsanläggningar.

CERTEGO Sverige ser genom detta samarbete en mycket potentiell tillväxt och vår uppfattning är att vi rimligen bör kunna erbjuda attraktiva och kostnadseffektiva lösningar med hjälp av vår unika kombination av mekanik och elektronik, samt vår stora geografiska spridning.