Leverans av säkerhet till Stadshotellet i Eskilstuna

Stadshotellet i Eskilstuna gratulerar CERTEGO Sverige (f.d. Swesafe) till ett väl genomfört arbete, som tillgodoser hotellets krav på säkerhet.

Hotellet, som har anor från 1939, drabbades av en förödande brand år 2009. Förutom installation av samtliga lås på drygt 130 hotellrum har CERTEGO Sverige stått för projektering och installation av brandceller och utrymning. Utöver mekaniska delar såsom dörrstängare och låsbeslag har CERTEGO Sverige även levererat och installerat inbrottslarm och porttelefoni.

Det har varit ett både spännande och omfattande jobb att få vara med att återställa Eskilstunas fina och vackert belägna stadshotell.

Läs mer: www.elite.se/sv/eskilstuna