Kommunfastigheter köper övervakning

Swesafe, numera CERTEGO Sverige, installerar kameraövervakning på 80 000 kvadratmeter för Kommunfastigheter i Sörmland.

Inom kort blir installationerna av fem värmekameror och ett antal bevakningskameror färdiga vid den 80 000 kvadratmeter stora kombiterminalen väster om Eskilstuna. Det är CERTEGO i Sörmland som har gjort installationerna. Friheten att välja övervakningscentral och vaktbolag var avgörande i valet av leverantör.

– Vi ville hitta ett neutralt system som vi kan förvalta själva, berättar Roland Sandberg, infrastrukturförvaltare för järnvägen vid Eskilstuna Kommunfastigheter.

CERTEGO Sverige har levererat skalskydd i form av väderoberoende värmekameror och bevakningskameror för att bevaka gränsen utmed spårområdet. Tar sig någon in på området, larmas det så att bevakningskameran kopplas på och man kan se vem eller vad som rör sig på området. Operatören kan då bestämma vilka åtgärder som ska vidtas.

Kommunfastigheters målsättning är att på sikt kunna marknadsföra sig som en säker terminalort och nå högt förtroende.