CERTEGOs ledning

Vi är verksamma lokalt och nationellt Sverige. Här presenterar vi vår gemensamma ledningsgrupp med representanter från hela CERTEGO Group.

Lars Nilsson, VD CERTEGO Group

Lars Nilsson, VD CERTEGO Group

Tobias Eriksson, VD för CERTEGO Sverige

Tobias Eriksson, VD för CERTEGO Sverige

Jesper Thomsen, VD för CERTEGO Danmark

Rolf Gunnar Reisænen, VD för CERTEGO Norge

Rolf Gunnar Reisænen, VD för CERTEGO Norge