CERTEGOs ledning

Vi är verksamma lokalt och nationellt Sverige. Här presenterar vi vår gemensamma ledningsgrupp med representanter från hela CERTEGO Group.

Lars Nilson

Tobias Eriksson

Jesper Thomsen

Rolf Gunnar Reisænen