CERTEGOs ledning

Vi är verksamma lokalt och nationellt Sverige. Här presenterar vi vår gemensamma ledningsgrupp med representanter från hela CERTEGO Group.

Tobias Eriksson


Tobias Eriksson är VD för CERTEGO Sverige

Mikael Fändrik


Mikael Fändrik är Ekonomichef för CERTEGO Sverige

Rolf Gunnar Reisænen


Rolf Gunnar Reisænen är VD for CERTEGO Norge

Oddvar Ness


Oddvar Ness
 är Ekonomichef för CERTEGO Norge

Henrik Falshøj


Henrik Falshøj är VD för CERTEGO Danmark

Lars Hansen


Lars Hansen är Ekonomichef för CERTEGO Danmark