Vi levererar kompletta säkerhetslösningar

Att vara en komplett säkerhetsleverantör är vår affärsidé. Det ger oss möjlighet att rekommendera de varumärken som på bästa sätt uppfyller teknisk funktion, prestanda och ekonomiska förväntningar.

CERTEGO projekterar och levererar öppna säkerhetslösningar baserade på alla kända och ledande varumärken inom säkerhetsbranschen. En totallösning kan bestå av allt från lås, larm, passersystem och porttelefoner till kameraövervakning, brandskydd, bokningssystem och inbrottssäker förvaring. Givetvis kan vi även ta hand om löpande tillsyn och skötsel.

Fokus på tid, teknik och ekonomi

En noggrann förstudie är grunden för detaljstudier och projektering av alla ingående produkter i den slutliga lösningen. I förstudien fokuserar vi främst på tid, teknik och ekonomi: en avstämd tid för implementering och driftsättning; en teknisk lösning som motsvarar de kartlagda behoven av prestanda, funktion och livslängd; och slutligen en prissättning som överensstämmer med dina ekonomiska ramar och förväntningar.

Öppna säkerhetslösningar

Mångfalden av produkter och varumärken gör att vi kan anpassa säkerhetslösningen till specifika säkerhetsbehov och krav från lagstiftning i din verksamhet och bransch. Lösningarna är alltid helt öppna. Du kan själv välja önskad leverantör av service och underhåll. I samarbetet med oss ska trygghet och valfrihet kännas naturligt.