CERTEGO är trygghet och säkerhet

Vår verksamhet är helt inriktad på att utveckla och leverera lösningar som skänker trygghet och säkerhet för dig som kund. För att uppnå detta har vi en tydlig vision och följer en gemensam värdegrund.

CERTEGOS vision

Att vara förstahandsvalet som:

  • Varumärke
  • Arbetsgivare
  • Lösningsleverantör

Utveckla och leverera säkerhetslösningar som uppfyller slutanvändarnas behov och tillhandahåller trygghet och säkerhet för allt de vill skydda.

CERTEGOS värdegrund

Trygghet är vårt ansvar.

Proaktivitet genom engagemang.

Stolthet över lång tradition av säkerhet.

Kompetens skapar säkra lösningar.