Telekom: Teracom väljer CERTEGO Sverige för säkerhetslösningar

/global/scaled/5323x2319x0x452x1000x435/Other-certegoSE-bilder-losningar-branscher-referenser-teracom-kaknastornet.jpg

CERTEGO Sverige har fått i uppdrag att leverera och installera säkerhetslösningar åt telekomföretaget Teracoms verksamhet runtom i Sverige.

Ort/plats:

Rikstäckande i Sverige 

Kund:

Teracom Group

Ansvarig på CERTEGO:

Pär Bohjort, Tel: 0171-826 44, Epost: par.bohjort@certego.se

Om projektet:

Teracoms verksamhet bedrivs på flera hundra utspridda platser i landet. Tillgänglighetskravet är högt och företaget har behov av en enhetlig och flexibel säkerhetslösning. Dessutom måste man uppfylla kraven från myndigheter och användare. CERTEGO Sverige, tidigare Swesafe, har fått i uppdrag att leverera, installera och tillhandahålla service för produkter inom området elektroniska lås och beslagning.

Läs mer om Teracom här.

Nationella och nordiska kunder

CERTEGO har en särskild avdelning för nationella kunder som har rikstäckande verksamhet. De kan även ta hand om kunder med nordisk bredd. Här kan du läsa mer om detta.