Kommersiella fastigheter: WashTec tvättanläggningar

/global/scaled/2294x1000x7x0x1000x435/Other-certegoSE-bilder-losningar-branscher-referenser-washtec-resized.jpg

WashTec väljer CERTEGO som säkerhetspartner för sina anläggningar för fordonstvätt i Sverige och installerar kameraövervakning.

Ort/plats:

Hela Sverige

Kund:

WashTec

Ansvarig på CERTEGO:

Pär Bohjort, Tel: 016-10 88 73

E-post: par.bohjort@certego.se

Om projektet:

Washtec är ledande inom fordonstvätt och har 600 anläggningar i Sverige. Trygghet och säkerhet är viktiga aspekter både för WashTec och de som använder tvättanläggningarba. Här är kameraövervakning ett viktigt hjälpmedel. CERTEGO kommer att leverera kamerasystem för övervakning samt relaterad hård- och mjukvara, installation och efterföljande service av installationen.

Läs mer om WashTec här.