Detaljhandel: KF COOP väljer CERTEGO Sverige som säkerhetsleverantör

/global/scaled/2500x1087x0x60x1000x435/Other-certegoSE-bilder-losningar-branscher-referenser-coop-forum-exterior.jpg

CERTEGO Sverige har fått i uppdrag att leverera och installera säkerhetslösningar åt KF COOPs butiker runtom i Sverige.

Ort/plats:

Rikstäckande i Sverige 

Kund:

KF COOP

Ansvarig på CERTEGO:

Pär Bohjort, Tel: 0171-826 44, Epost: par.bohjort@certego.se

Om projektet:

CERTEGO Sverige, tidigare Swesafe, har fått förtroendet att leverera och installera lås, passersystem, kodlås och beslagning till KF COOP på ett rikstäckande plan. KF COOP har drygt 700 butiker utspridda i landet och kravet på säkerhetslösningen är att den ska vara lika överallt. CERTEGO Sverige ser till att skapa en kostnadseffektiv lösning som också uppfyller krav från myndigheter, försäkringsbolag och användare.

Läs mer om KF COOP här.

Nationella och skandinaviska kunder

CERTEGO har en särskild avdelning för nationella kunder som har rikstäckande verksamhet. De kan även ta hand om kunder med skandinavisk bredd. Här kan du läsa mer om detta.