Säkerhet för myndigheter och verk

Myndigheter och statliga verk har stora krav på hög säkerhet och flexibilitet. Här behövs en framtidskompatibel lösning som är enkel att administrera och anpassa efter olika situationer. Vi på CERTEGO kan även erbjuda tjänster inom administration och hosting för att underlätta hanteringen av säkerheten ytterligare.

Myndigheter och statliga verk innefattar en rad olika samhällsfunktioner och verksamheter. Kraven på säkerhet skiljer sig mellan de olika verksamheterna, men gemensamt för många av dem är att systemet måste vara flexibelt. CERTEGO erbjuder flera olika tjänster eller kompletta lösningar för dessa typer av verksamheter.

Hög säkerhet och flexibilitet

Myndigheter ställer höga och specifika krav på säkerheten. Systemet måste ha en hög integritet samtidigt som det är flexibelt så att säkerhetsnivån snabbt kan ökas vid en eventuell hotbild. Vi på CERTEGO hjälper dig att ta fram den optimala lösningen för ett säkert och flexibelt system. Vi vet att ett säkerhetssystem måste administreras och förvaltas väl för att säkerheten ska kunna upprätthållas. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra hostingtjänster eller om fördelarna med att vara avtalskund.

Anpassa säkerheten för olika utrymmen

Inom försvaret och hos polisen finns många olika typer av utrymmen med allt från utbildningslokaler och kontor till vapenlager, och förvaring av beslagtaget material. Behovet av att kunna ha olika säkerhetsgrader för olika utrymmen är stort och CERTEGO kan hjälpa till att ta fram en driftsäker lösning som är noga anpassad efter respektive lokal. Vi ser till helheten och hjälper dig att hitta rätt skydd för din verksamhet.

Öppenhet och säkerhet i kombination

En myndighet vill ofta vara öppen för allmänheten och ta emot besökare utifrån. När besökare kan kliva rakt in i verksamheten ställs dock stora krav på en väl avvägd säkerhetslösning. Med ett tryggt skalskydd och passersystem i kombination med inbrottslarm och brandskydd skapar du de bästa förutsättningarna för en trygg arbetsmiljö för dina anställda och en välkomnande miljö för besökarna.

Rätt säkerhetsprodukter på rätt plats

Låter det som en omöjlig ekvation? CERTEGO hjälper dig att hitta den bästa lösningen för din verksamhet. Vi kombinerar kamerabevakning, nödutrymning, brandsäkerhet och larm med lås, dörrautomatik och passersystem för en perfekt anpassad framtidssäker säkerhetslösning. Dina anställda får en tryggare arbetsmiljö och du skrämmer bort de som kontrollerar säkerhetsnivån i dina lokaler.

Kontakta oss

Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig för ett samtal. Det kan vara starten på en enklare tillvaro med en tryggare säkerhetslösning.

Om CERTEGO och upphandling

Många av CERTEGOs uppdrag omfattas av lagstiftning för offentlig upphandling (LOU) eller upphandling inom områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster (LUF).  Inom CERTEGO har vi kunskap, erfarenhet och rutiner som uppfyller alla krav på vår leverantörsroll vid upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader, både vid tilldelning av kontrakt och vid ingående i ramavtal.