Med CERTEGO som säkerhetspartner är du trygg

En komplett säkerhetslösning från CERTEGO innebär att vi lovar att ta hand om hela processen för att få din säkerhetslösning på plats. Vi erbjuder en lösning som har rätt teknik och framtidssäkra produkter, med rätt ekonomi för dig.

Tryggt med öppna säkerhetslösningar

CERTEGO säljer öppna säkerhetslösningar som möjliggör att du som kund kan byta leverantör för till exempel service eller underhåll av dina produkter och din lösning. Vårt mål är att du ska stanna kvar hos oss för att du känner dig trygg och är nöjd med oss som säkerhetspartner.

Dina behov och branschkrav styr val av lösning

Vi gör alltid en förstudie med en utförlig behovsanalys. Då tittar vi tillsammans med dig på vilka behov som finns. Det handlar om krav på säkerhet, trygghet, brandsäkerhet och tillgänglighet. Vi säkerställer även att säkerhetslösningen uppfyller de specifika krav som kan finnas avseende till exempel standarder i den bransch du verkar eller för fastighetens användningsområde.

Produkter som samverkar

De produkter vi slutligen väljer för din lösning tar hänsyn till hur de kan samverka i ett komplett system för att möta de behov och krav vi kommit fram till, ända ner på detaljnivå så att alla komponenter finns med.

Den offert vi sedan levererar är anpassad utifrån de krav du har och den säkerhetsnivå vi satt. På så vis får du tidigt kontroll över dina kostnader.

Kontakta oss

Låter det intressant? Tveka inte att höra av dig för ett samtal. Det kan vara starten på en enklare tillvaro med en tryggare säkerhetslösning.

Kontakta CERTEGO

Ring vår växel: 0771-25 45 45.

Eller ännu bättre: hitta DIN närmaste kontakt här