Nationella och skandinaviska kunder

Som en komplett leverantör av helhetslösningar inom säkerhet är vi rätt partner för dig som har verksamhet i hela Sverige och i Norden.

Tillsammans med våra systerföretag och samarbetspartners är vår täckning i Sverige och Norden i det närmaste total. Längre ner kan du läsa mer om hur vi jobbar.

Särskild kundtjänst

Vi vill att du enkelt och alltid skall komma i kontakt med oss. Samtliga våra avtalskunder ansluts till en central kundtjänstfunktion för hantering av service och supportärenden.

Central organisation håller ihop

Som nationell eller Nordisk kund har du ett nära samarbete med en central kontaktperson, som via tydliga rutiner lämnar över till lokala kontor och säkerställer att varje uppdrag blir genomfört på ett professionellt och tryggt sätt.

  • Central bearbetning säkerställer standardiserade och lika lösningar mellan dina enheter
  • Kostnadseffektiviteten ökar genom central hantering av projektet
  • Kompletta underlag för varje lösning överlämnas till våra lokalkontor
  • En lokal projektorganisation ansvarar för att utförandet uppfyller den specifierade lösningens funktioner och krav

Nationella kunder bidrar med kompetens igenom hela säkerhetslösningen

  • Behovsanalys för att ringa in behov och krav
  • Projektering av en kundanpassad lösning
  • Driftsättning och utbildning efter kundkrav på funktion och prestanda
  • Service, underhåll och support efter avtalade intervall och inställelsetider

PROCESSEN i detalj

Projektering

Vi vill förenkla för dig då du står i begrepp att välja funktioner i din säkerhetslösning. Med en komplett produktbredd från de ledande fabrikaten arbetar vi med öppna system för största flexibilitet.

Som avtalskund har du tillgång till kompetenta projektörer för rådgivning och hjälp med säkerhetsprojektering då ni skall om eller nyetablera. 

Projektledning

Efter utförd projektering sammanställer central projektledare all nödvändig dokumentation och överlämnar till lokalt team. Lokal projektorganisation ansvarar för att utförandet uppfyller ställda krav, funktion och regelverk.

Försäljning

Kommunikation avseende avtalsfrågor och avrop sker via den nationellt eller Nordiske affärsansvarige. Löpande frågor kring pågående eller kommande projekt hanteras av kundansvarig  som har direkt kontakt med utförande team, bygg, fastighetsägare och projektledare hos dig som kund.