Varför välja CERTEGO som arbetsgivare?

/global/scaled/3917x1710x20x2254x1000x435/Other-certegoSE-bilder-produkter-tjanster-tekniker-lassmed-certego.jpg

Det finns flera goda skäl och bra argument att välja CERTEGO som arbetsgivare. Vi är ett innovativt företag i en bransch med kontinuerlig tillväxt. Säkerhetsbranschen går en ljus framtid till mötes.

Spännande koncern

CERTEGO är Nordens ledande leverantör av säkerhetstjänster och dessutom en del av ASSA ABLOY, en av världens 100 mest innovativa koncerner. Läs mer här.

Bra arbetsmiljö

Vi på CERTEGO vill att våra medarbetare ska trivas. Därför mäter vi temperaturen på arbetsklimatet regelbundet. Vi anser att ett starkt engagemang och en hög trivselgrad är viktiga drivkrafter för företagets resultat- och måluppfyllelse. Vår bransch utgörs av människor med hög kompetens inom specifika fackområden. Denna kompetens växer inte på träd och därför är vi beroende av att lära upp och satsa på unga talanger inom ramen för vårt traineesprogram.

Uppföljning

Vi vill att våra medarbetare ska känna sig delaktiga och betydelsefulla. Varje år har chefer och medarbetare målinriktade medarbetarsamtal. Fokus ligger på att utarbeta och följa upp en handlings- och utvecklingsplan, både på kort och på lång sikt. Under årets lopp följs medarbetarsamtalet upp med kortare uppföljningssamtal. Syftet är bl.a. att skapa ett bra samspel mellan chefer och medarbetare samt en arbetsmiljö präglad av öppenhet och trivsel.

Utvecklingsmöjligheter

Som medarbetare får du tydliga återkopplingar och mål för ditt arbete i form av löpande årliga samtal med din chef samt genom medarbetarsamtalen. Du har också möjlighet att ge återkoppling till din chef samt dela med dig av ambitioner och utvecklingsbehov. Medarbetarna kan öka sin kompetens genom en rad kurser och utbildningar som vi på CERTEGO erbjuder.

Karriärmöjligheter

Som ett nordiskt och globalt företag kan vi erbjuda stora utvecklingsmöjligheter. Om du visar engagemang och vilja att bidra till både din egen och företagets framgång, strävar vi också efter att erbjuda dig de karriärmöjligheter du söker. Företaget arbetar också systematiskt för att duktiga medarbetare ska få utvecklas och klättra i karriären. Lediga tjänster annonseras därför i hög grad internt. Under medarbetarsamtalen kartlägger vi dina långsiktiga önskemål, så att vi kan planera och hjälpa till att uppfylla dessa.