Som nyanställd på CERTEGO

/global/scaled/7360x3206x0x518x1000x435/Other-certegoSE-bilder-jobb-karriar-ledare-certego-mote.jpg

För dig som nyanställd är det viktigt att få bästa möjliga support och stöttning. Detta för att du ska känna dig trygg i ditt arbete och utföra dina arbetsuppgifter hos CERTEGO på ett effektivt och kompetent sätt.

CERTEGO välkomnar varje år ett flertal nya medarbetare. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och uppskattade. Din chef är därför ansvarig för att lägga upp dina första sex månader enligt företagets generella krav och dessutom se till att introduktionsfasen anpassas efter dina individuella behov, kunskaper och erfarenheter.

Välkomstpaket för nyanställda

Planeringen startar redan innan du börjar hos oss. Du får ett välkomstpaket och stor uppmärksamhet redan från första dagen. Vi ser till att allt du behöver, t.ex. arbetskläder, dokument, kontorsmaterial och teknisk utrustning, finns på plats.

Under de första dagarna får du en introduktion till företaget och vårt moderbolag, där du får lära dig mer om företagets vision, affärsidé, målsättningar, riktlinjer m.m. Du får också lära känna din avdelning och dina närmaste medarbetare. Dessutom vill vi att du är med och tar fram din egen upplärningsplan. Det är du som vet bäst vilka förutsättningar du har. På så sätt säkerställer vi att upplärningen under de kommande månaderna är individuellt anpassad och därmed både effektiv och relevant. Din närmaste chef har en viktig roll när det gäller anpassning och stöd.

Introduktionsfas med stöd från chefen

Din chef har en viktig roll, som ytterst ansvarig för din introduktion och upplärning. Under din provanställning ska du och din chef ha minst två uppföljnings- och utvecklingssamtal. Dessutom ska din chef bidra med anpassning och stöd under hela perioden.

Målet med introduktionsfasen och provanställningen är att du som nyanställd ska få en professionell och grundlig introduktion till företaget, både teoretiskt, yrkesmässigt och socialt. Vi vill att du ska trivas och snabbt bli produktiv och effektiv i ditt arbete.