CERTEGO är en utvecklande och attraktiv arbetsplats

Som en av Nordens ledande säkerhetsleverantörer måste vi vara konkurrenskraftiga. Därför jobbar vi för att attrahera och behålla de bästa medarbetarna genom en utvecklande och attraktiv arbetsplats.

Vill du bli en del av CERTEGO?

1-5 av 24

5 sidor

Föregående 1 2 3 4 5

 

Följ oss på LinkedIn

CERTEGO finns på LinkedIn.
Du som anställd kan koppla din profil till företaget.

Gå till LinkedIn här!

En utvecklande arbetsplats

För att kunna nå våra ambitiösa mål och visioner söker vi kompetenta medarbetare som utövar sitt arbete med trygghet, stolthet och initiativkraft. Det ställer krav på oss som arbetsgivare.

Våra medarbetare ska känna sig delaktiga och betydelsefulla. De ska ha rätt kunskap och erfarenhet. De ska ha ett starkt engagemang för arbetet, med fokus på säkerhet. Hur lyckas CERTEGO attrahera och behålla dessa duktiga medarbetare?

Svaret ligger i vår vision: "Vi ska vara en utvecklande och attraktiv arbetsplats för våra medarbetare". Även om vi förväntar oss en hög grad självständighet hos våra medarbetare, vill vi ändå erbjuda bra stöd och utvecklingsmöjligheter. Våra medarbetare ska utvecklas i takt med företaget och, inte minst, i enlighet med vår vision. Då kan vi tillsammans stärka vår ställning som Nordens ledande säkerhetsleverantör.