Integritetsmeddelande

CERTEGO är mån om att skydda dina personuppgifter. I vårt Integritetsmeddelande beskrivs följande:

 • de olika typer av personuppgifter vi samlar in från dig (i samband med användning av denna webbplats);
 • hur vi använder personuppgifterna och varför;
 • vem vi delar dem med och var;
 • hur länge vi sparar dem;
 • dina rättigheter samt hur du kan kontakta oss om du har ytterligare frågor om behandlingen av dina personuppgifter; och
 • hur vi kan göra ändringar i denna integritetspolicy.

CERTEGO AB org.nr. 5565295911, Box 503, Pressverksgatan 4, 721 09 Västerås ansvarar i egenskap av ”personuppgiftsansvarig” för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in och lagrar:

 • Namn, adress, e-postadress och/eller telefonnummer som du uppger för att få information från oss.
 • Kontakt- och leveransinformation samt betalningsuppgifter som du lämnar i samband med produktköp på vår webbplats (a) som en del av dina kontouppgifter (om du har ett konto) och/eller (b) i samband med förfrågningar om, eller köp av, produkter på vår webbplats.
Hur och varför kommer vi att använda dina personuppgifter?

Varför behandlar vi dessa personuppgifter?

Vilken är den rättsliga grunden för sådan behandling?

För att tillhandahålla dig den information du begär via webbplatsen.

Att använda dina personuppgifter på detta sätt är nödvändigt för att vi ska kunna agera på din förfrågan.

För att skapa och hantera ditt konto, till exempel genom att skicka lösenordet påminnelser eller meddelanden om ändringar i dina kontouppgifter. Att använda dina personuppgifter på detta sätt är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig ett onlinekonto.

För att göra statistiska analyser av hur vår webbplats används och därigenom få en bättre förståelse för hur den används samt för att förbättra den.

Vi har ett berättigat intresse av att använda denna information för att förstå hur vår webbplats används samt för att hantera och förbättra den. Eftersom behandlingen är begränsad och inte innebär att några känsliga personuppgifter behandlas, har vi gjort bedömningen att vårt berättigade intresse av att göra analyser och förbättringar väger tyngre än din personliga integritet och intresse av att inte få dina uppgifter behandlade i detta sammanhang.

För att bättre förstå dina intressen och preferenser och därigenom kunna erbjuda dig en upplevelse som är skräddarsydd för dessa intressen och preferenser, till exempel med hjälp av beteendeanalyser och automatiserad marknadsföring.

Vi har ett berättigat intresse av att ta del av de preferenser som vi härleder från ditt webbläsarbeteende och dina köp så att vi kan anpassa din användarupplevelse, inklusive ifråga om marknadsföringsmaterial i linje med dina marknadsföringspreferenser (se nedan).

För att skicka information om relevanta produkter eller tjänster, i enlighet med dina marknadsföringspreferenser.

Vi kommer bara att skicka marknadsföringsmaterial om du samtyckt till det.

För att erbjuda dig försäljningsverktyg som hjälper dig att välja rätt produkt eller tjänst.

Att använda dina personuppgifter på detta sätt är nödvändigt för att vi ska kunna agera på din förfrågan.

För att uppfylla de krav som vi enligt lag är skyldiga att efterleva, till exempel på skatte- eller redovisningsområdet.

Att använda dina personuppgifter på detta sätt är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra lagliga förpliktelser.

 

 

Vart och till vem överförs dina personuppgifter?

För att uppfylla något av ovanstående syften kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter enligt följande:

 • Till organisationer i ASSA ABLOY-koncernen, inklusive men inte begränsat till våra varumärken som ABLOY, Mul-T-Lock eller Yale, som marknadsför, säljer och stöder våra lösningar i ditt land när du registrerar dig för ett expertråd eller begär information
 • till tredje parter som tillhandahåller tjänster med anknytning till denna webbplats eller dess funktioner, men endast i den utsträckning det krävs för att tillhandahålla dessa tjänster.

---> IT-leverantörer som driftar, utvecklar och erbjuder stöd för denna webbplats
---> Digital Analytics-leverantörer som ger oss verktyg som hjälper oss att förbättra din erfarenhet på vår hemsida

 • om så krävs enligt lag; och/eller
 • till en köpare eller en potentiell framtida köpare av vår verksamhet.

Vissa mottagare befinner sig i följande länder utanför EU/EES-området. Eftersom dessa länder i vissa fall har en lägre nivå på sitt skydd för personuppgifter än länder inom EU/EES-området, tillämpar vi de av EU-kommissionen godkända standardavtalsklausulerna vid överföring av personuppgifter till sådana länder, för att säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter. Dessa standardavtalsklausuler finns på följande länk ec.europa.eu.

Vi vidtar åtgärder i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning samt i linje med det som anges ovan för att skydda alla personuppgifter som lämnas ut till tredje part, eller som överförs till andra länder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med insamlingen av uppgifterna, samt i enlighet med våra interna riktlinjer för datalagring. Detta innebär att vi raderar dina personuppgifter så snart dessa inte längre behövs för att behandla en förfrågan eller en beställning, eller för att hantera ditt konto eller vår relation med dig. Statistik som blivit anonymiserad kan komma att sparas längre.

Dina rättigheter

I relation till de personuppgifter som vi innehar om dig har du rätt att:

 • begära en kopia av dina personuppgifter från våra register;
 • begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter (även om detta innebär att ditt konto tas bort, eller att vi inte längre kommer att kunna hantera dina förfrågningar eller beställningar);
 • begära att vi upphör med att behandla dina personuppgifter (exempelvis då vi använder dem i syfte att förbättra vår webbplats), eller att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna (exempelvis om du anser att de är felaktiga);
 • begära att få ut de personuppgifter som vi använder för att förse dig med av dig efterfrågad information, hantera en beställning eller administrera ditt konto eller vår relation med dig, i ett maskinellt läsbart format vilket du sedan har rätt att överföra till annan personuppgiftsansvarig; samt
 • när som helst återkalla det samtycke du lämnat till oss angående behandling av dina personuppgifter för marknadsföringssyften.

Vi kan komma att avslå din begäran om att radera dina personuppgifter om vi behöver fortsätta att behandla dem för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

En begäran om att utöva dina rättigheter ska framställas genom att du skickar in vårt Formulär för integritetsfrågor.

Om du vill klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till www.datainspektionen.se eller till aktuell tillsynsmyndighet där du bor eller arbetar (om annan än ovan angivna).

Hur kan vi göra ändringar i denna integritetspolicy?

Vi kan från tid till annan komma att uppdatera denna integritetspolicy till följd av ändrade krav i lag, regelverk eller vår verksamhet. Vi kommer att meddela dig för det fall sådana ändringar genomförs (inklusive när ändringarna träder i kraft). Om du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana uppdateringar genomförts så kommer det att tolkas som att du accepterar ändringarna. Skulle du inte acceptera en uppdatering som sker av denna integritetspolicy bör du sluta använda denna webbplats.